09/06/2022

De mythe van overbevolking

 
Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed.
(Gandhi)
 
Planeet Aarde behoort rechtmatig toe aan iedereen die erop geboren wordt. Dat betekent dat ieder mens het geboorterecht heeft om een stukje van moeder Aarde te bewonen, te behoeden, te beheren, te verfraaien en ervan te genieten. Deze leef- en woonhectare (familiedomein) is de basis om zichzelf en het gezin te kunnen voorzien in de basisbehoeften (onderdak, voedsel, water, energie an afvalbeheer). Het perceel is in principe gratis en de opbrengsten zijn vrij van belastingen. Zo brengt men de verantwoordelijkheid om de Aarde leefbaar en vruchtbaar te houden (ook voor volgende generaties) tot bij de mensen zelf. Het is de beste en meest logische oplossing en werd met succes door onze voorouders ontwikkeld en toegepast. Het vraagt wel dat mensen terug soeverein en vrij worden en dat is momenteel nog niet zo.In de Anastasia boekenreeks spreekt men over een Ved-Russische tijd in Oost-Europa, duizenden jaren geleden, toen de gezinnen op familiedomeinen woonden (homestead) in kleine dorpen verspreid over een culturele regio. In West en Midden Europa leefden toen de Kelten waarvan de Galliërs het gebied bewoonden wat nu bekend staat als Frankrijk en België. (De foto hierboven toont een reconstructie van een Keltisch familiedomein in Slovakije). Toen kwamen de Romeinen die met veel geweld en bloedvergieten een immens imperium bouwden in Europa (het Romeinse Rijk). Overal waar zij kwamen, werden de oorspronkelijke culturen en bewoners 'geromaniseerd'. Zo werd het Romeinse Recht ingevoerd en ook de instelling van de eigendomsrechten. Alle gronden werden officieel gekadastreerd en de veroverde gebieden eigendom van de overheid of van veroveraars en later van lokale koningen en kasteelheren (middeleeuwen). Zo bezit het Engelse koningshuis momenteel nog steeds 1/6 van de wereld (waaronder Canada). Men kan heden ten dage nog steeds 'eigenaar' worden van grond maar daar staat een prijskaartje tegenover, zoals jaarlijkse taksen en belastingen (onroerende voorheffing). Wie niet betaalt, verliest zijn 'eigendom'. En zo moet iedereen nu sinds mensenheugenis betalen om simpelweg op Aarde te mogen wonen en leven. En wie niet bij machte is om een stukje land te verwerven om zijn gezin te onderhouden, dient ook nog eens te betalen voor dagelijks voedsel en andere basisbehoeften.Het land op Aarde is dus onrechtmatig gestolen van de mensheid en dat mooie land wordt leeg geplunderd en vernietigd. Men kan in wezen moeder Aarde niet bezitten, het is letterlijk onmogelijk. Bezit is niets anders dan papiertjes, transacties en geld. Door het eigendomsrecht is er in veel landen armoede en honger. De boeren werken voor een schamel loon op land dat aan een grootbank  of investeringsmaatschappij toebehoort. Veel boeren worden tegenwoordig zelfs betaald om hun oogst te vernietigen of om niet te boeren. En de arbeid wordt gehypothekeerd door een corrupt geldsysteem en torenhoge belastingen (= diefstal). Een mens mét land is vrij, want hij kan zijn gezin rechtstreeks voorzien in alles wat nodig is. Toen werd geld bedacht als tussenstap en middel tot slavernij. De mens was niet langer vrij want er was nu voor alles geld nodig, zelfs om gewoon te kunnen (over)leven. En daarbovenop kwamen dan nog de ontelbare wetten en verplichtingen in een over-gereglementeerde matrix.

De oplossing is logisch en eenvoudig: geef het land terug aan de mensen zodat ze weerbaar en autonoom kunnen worden van een destructief en onmenselijk systeem (de globalistische technocratie). Rusland is voorloper en schenkt miljoenen hectares aan haar bevolking. Nu kan men aanvoeren dat er wellicht niet voldoende plaats is op Aarde om 8 miljard mensen allemaal 1 hectare land te schenken. En bovendien groeit de wereldbevolking in alarmerend tempo waardoor voedselschaarste, petroleumtekort en plaatsgebrek om de hoek loeren. Maar het zal de wakkere mens niet verbazen dat het fabeltje van de overbevolking een zoveelste mythe is in de wereld gebracht om allerlei agenda’s te dienen. Er is geen overbevolking en er is geen schaarste.


Overbevolking is een situatie waar er teveel mensen zijn in verhouding tot de beschikbare voorraden, grondstoffen en levensruimte binnen een bepaald gebied. Er wordt dus over aantallen gesproken en niet over beslissingen van autoriteiten en het gedrag van een bevolking. Beslissingen zoals iedereen aanmoedigen om in betonnen blokken in onleefbare steden te gaan wonen of gedrag zoals overconsumptie en verspilling. De steden kennen inderdaad overpopulatie en veel onbewust gedrag en egocentrische keuzes helpen mee de Aarde leeg te roven. Maar uitgestrekte plattelandsgebieden zijn schaars bewoond en daar is nog plaats zat. De hele wereldbevolking kan wonen (elk in een eigen huis van 100 m2) op een gebied amper zo groot als Texas.
 
En er is honger en armoede in de wereld maar dat komt niet door overbevolking of gebrek aan voedsel, maar door politieke, economische en militaire beslissingen. Er is meer dan genoeg voedsel en water om iedereen te voorzien, meer nog, jaarlijks worden miljoenen tonnen voedsel vernietigd of het ligt te rotten op de akkers. De verwende ‘eerste wereld’ bewoners verspillen jaarlijks 220 miljoen ton voedsel, dit is 4 keer de hoeveelheid die nodig is om alle honger in de wereld uit te bannen. De natuur is gemaakt om overvloed te schenken, van 1 plant zijn honderden nieuwe zaden te oogsten. Het probleem is niet dat er teveel mensen (zouden) zijn, het probleem is dat de mensheid geen vrije toegang krijgt tot land, voeding en water. Het probleem ligt op vlak van ongelijkheid, politiek, demografie, economie, transport en uiteraard geld en heeft niets te maken met het aantal mensen. De mythe van overbevolking wordt door de elite en ‘wetenschappers’ misbruikt om de oorzaken van ongelijkheid en onrechtvaardigheid te maskeren en hun eigen verantwoordelijkheid te ontlopen. Het fabeltje van overbevolking maakt ook deel uit van de eugenetica en depopulatie agenda met als luguber plan om de mensheid (die ze als ‘nutteloze eters’ beschouwen) gedeeltelijk uit te roeien via vaccins, gmo’s, chemtrails, virussen, aids, kanker, junkfood, oorlogen,...
 
 
Sinds 1960 is de wereldwijde vruchtbaarheidsgraad elk jaar gedaald (dus het aantal kinderen die geboren worden). Voor Nederland en België is dat momenteel gemiddeld 1,6 kind per vrouw/gezin. In Afrika is het nog vaak 5 kinderen per vrouw/gezin. Die dalende trend zal zich verder zetten en sommige (westerse) landen zullen hun bevolking zien halveren de komende 50 jaar. Men voorspelt dat de piek van de wereldbevolking valt op 2064, er zullen dan 9,7 miljard mensen zijn. Daarna daalt de wereldbevolking tot 8,8 miljard rond 2100 (momenteel zijn we met 7,9 miljard).

Zoals gezegd, overbevolking is een mythe. Er is in theorie geen overbevolking (zoals een simpele rekensom leert). Integendeel, er is genoeg van alles (plaats, voedsel, water, energie, geld,...) om iedereen op Aarde in overvloed te laten leven. Het probleem is niet dat er teveel mensen zouden zijn, het probleem is dat de voorzieningen en de toegang tot de Aardse rijkdommen niet eerlijk verdeeld zijn en dat het geboorterecht van een mens op een stuk land ontnomen wordt. Een ander aspect is de concentratie van mensen in de (slimme) steden (in plaats van op het platteland) waardoor er ondertussen honderden steden zijn die miljoenen inwoners tellen en onleefbaar worden. Tokyo is koploper met 37 miljoen inwoners.


Het familiedomein is een offgrid permacultuur woon- en leefplek van 1 hectare en biedt de mogelijkheid om zichzelf en het gezin te voorzien in de basisbehoeften. Er is in principe genoeg plaats op Aarde om iedereen een familiedomein te geven. Een rekensommetje... De oppervlakte 'arable land' op Aarde (land wat bewerkt kan worden om voedsel te telen) is 1.575.000.000 hectare. Dit is zonder de graasweiden voor dieren en de bestaande permanente teelten (zoals wijngaarden, koffieplantages, cacao, bananen, enz.), zonder de woestijnen, de jungles en regenwouden, zonder de bossen en berggebieden. Indien we uitgaan van families bestaande uit 4 à 5 personen (ouders, kinderen, eventueel grootouders of enkele vrienden samen) dan is er genoeg plaats op Aarde om elk gezin 1 hectare te geven. Aantal mensen op Aarde is 7.900.000.000 gedeeld door 5 mensen per familie is 1.580.000.000 mogelijke familiedomeinen. Zelfs met de uiteindelijke 8,8 miljard mensen kunnen we iedereen nog een perceel van 9.000 m2 vruchtbare en bewerkbare grond geven.

De onleefbaarheid der megasteden kan worden opgelost door kleinschalige dorpsbewoning met lokale economie (het tegengestelde van globalisatie). Die ecodorpen komen in alle smaken, vormen en kleuren en kunnen bestaan uit 10 tot maximaal 500 familiedomeinen. Er zijn dus maximaal 2500 inwoners in de grootste dorpen (iedereen kent iedereen op de lange duur) en elk dorp is volledig zelfvoorzienend en autonoom qua voedsel, water, energie, afvalbeheer en educatie. Geen transporten meer en geen appels meer uit Argentinië in de winkelrekken. Wat een debiel idee om fruit duizenden kilometers te vervoeren als het ook op je eigen familiedomein kan groeien. Dus ook niet langer afhankelijk zijn van graan uit Oekraïne of gas uit Rusland. Het autonome familiedomein voorziet in alle voedsel en energie.


Lokale economie en plaatselijke gemeenschapsvorming zijn meer dan ooit nodig en bieden een antwoord op de 'great reset' plannen van de globalisten. Dit gaat samen met decentralisatie en lokaal zelfbestuur. Zie het vorige bericht: Demon-cratie. In plaats van een patriarchaal piramidesysteem waar een kleine groep de plak zwaait (top-down dictatuur), komt er een horizontaal systeem van gelijkwaardigheid (bottom-up bestuur). De globale economie van massaproductie, chemie en transport vervuilt en plundert de Aarde en niemand neemt verantwoordelijkheid voor de komende generaties. Dit in tegenstelling tot de lokale economie op individuele, ecologische familiedomeinen die de Aarde verrijken en beschermen en waar ieder gezin verantwoordelijk is voor een stukje natuur.

Geen opmerkingen

Een reactie posten

© Anastha Aurora
Maira Gall