Covid Serie

KORTE SAMENVATTING IN 15 PUNTEN

01. Covid is geen nieuwe, virale ziekte. Het is gewoon de naam die ze geven aan een collectie ziektebeelden met diverse oorzaken. De symptomen van 'Covid' stemmen bvb. overeen met EMF stralingsziekte, EHS, toxemie, ziekte van Lyme, griep, CVS en andere ziektebeelden. Covid-19 staat in feite voor Certificate Of Vaccination ID. En 19 staat voor Artificial Intelligence (de eerste en negende letter van het alfabet). Covid is een VN / WHO project, een militaire operatie, de grootste psy-op ooit, en het werd decennialang voorbereid. Deze oorlog draait uiteindelijk om jouw lichaam, jouw DNA, jouw mind en tenslotte jouw ziel. You will own nothing and you will be happy (dixit WEF en Klaus Schwab). Nogmaals, want dit is cruciaal om te begrijpen, Covid zoals dit door de media en experts wordt rond gebazuind, bestaat niet. Er worden wel mensen ziek en sommigen gaan dood (zoals altijd en overal), maar dat komt niet door een besmettelijk 'virus'.

02. De oorzaak van het Covid ziektebeeld is dus geen 'natuurlijk' virus. Maar kan het misschien een 'virus' zijn wat in een labo werd gemaakt door mensen? Er zijn aanwijzingen dat mogelijke Covid veroorzakers reeds in 2015 werden gepatenteerd (samen met de testen en vaccins), zie hier. De ontwikkeling van biologische wapens door virussen en bacteriën te manipuleren en te 'bewapenen' (gain of function procedures) is al decennialang aan de gang. Ook nanodeeltjes (smart dust) kunnen gepatenteerd en gemanipuleerd worden. Deze smart dust nanodeeltjes kunnen dezelfde symptomen veroorzaken als 'virussen', maar ze zijn veel makkelijker te beheersen, ze verliezen hun infectiekracht niet en zijn vrijwel niet te detecteren bij autopsie. Bovendien worden ze massaal gesproeid (geo-engineering) en zijn overal aanwezig in stedelijke en vervuilde gebieden. De symptomen van het Covid ziektebeeld stemmen overeen met die van nanotoxicose en toxemie (bloed- en lichaamsvergiftiging). Bij interactie met biologische weefsels veroorzaken nanomaterialen oxidatieve stress door super reactieve vrije radicalen te genereren, wat leidt tot genotoxiciteit, mitochondriale schade, lysosomale disfunctie en uiteindelijk celnecrose of apoptose. Kort samengevat zijn de symptomen van nanotoxicose koorts, bilaterale bronchopneumonie, verlies van reuk- en smaakzin, duizeligheid, enzovoort. Covid is geen natuurlijke virale ziekte, het is vergiftiging door verschillende oorzaken waaronder waarschijnlijk ook een labo-bewapend spike-eiwit, zie deze video van dr. Shankara Chetty. Dit scenario veronderstelt dan de fabricatie van 2 biologische wapens, een griepachtig 'virus' en een gevaarlijk vaccin. En het virus plus het mediaverhaal errond dienen dan enkel om iedereen te kunnen 'dwingen' jaarlijkse vaccins te nemen, wat dan leidt tot een gereduceerde bevolking en een maatschappij met QR codes, een ID2020 en het sociaal krediet systeem (wat het uiteindelijke plan is).

03. Er bestaan geen natuurlijke virussen die besmettelijk zijn en ziek maken en waartegen men zich kan inenten. Niemand heeft ooit een zuiver isolaat kunnen tonen van wat voor 'virus' dan ook. Virologie is pseudo wetenschap. Wat men 'virussen' noemt, zijn mogelijks exosomen, lichaamseigen hulpmiddelen en resten van afstervende cellen. Kijk deze video (of hier) die in 19 minuten de angst voor virussen zal wegnemen. De besmettingstheorie (Pasteur) is fout, de terreintheorie zit dichter bij de waarheid. Geen enkele van de meer dan 100 aangeschreven onderzoekscentra kan een zuiver isolaat  tonen. Zonder isolaat is er geen bewijs voor het bestaan van een virus, noch de mogelijkheid om een werkend vaccin te maken en geen noodzaak voor maatregelen. Opnieuw cruciaal om goed te begrijpen: er is geen virus, geen Covid en geen pandemie. Alle maatregelen zijn zinloos en de vaccins dodelijk. Het gaat om de installatie van een wereldwijde dictatuur.

04. Aangezien een virus nooit is geïdentificeerd als een levende entiteit en dus niet zelfstandig kan bestaan, kan het ook niet worden overgedragen (op dezelfde manier als bvb. bacteriën). Maar hoe kunnen mensen dan 'besmet' raken? Virale ziekten zijn ontgiftingsprocessen die kenmerken en energetische patronen delen die uniek zijn voor die ziekte. Dit proces kan in sommige gevallen energetisch worden overgedragen. Met andere woorden, een lichaam dat ontgift van een bepaalde substantie zendt het frequentiepatroon uit van dat proces. En net zoals bij een stemvork kan die frequentie ervoor zorgen dat het energieveld van iemand anders synchroniseert met die frequentie. Indien het lichaam van deze mens dan nood heeft aan eenzelfde ontgiftingsproces dan kan de energetische overdracht een viraal proces stimuleren in de ander. 'Virussen' zijn dus geen besmettelijke organismen. Er zijn wel virale processen (lichaamsontgiftingen) die anderen energetisch kunnen triggeren afhankelijk van hun eigen innerlijk milieu (terreintheorie). De oplossing ligt niet in het opleggen van maatregelen of het injecteren van spike-eiwitten, maar in het optimaliseren van de inwendige systemen (stofwisseling, immuniteit, luchtwegen, zenuwstelsel,...) en externe factoren (voeding, omgeving,...) waardoor ontgifting (en ziekte) niet nodig zijn.

05. De vaccins voorkomen niets en ze genezen niets, het zijn genetische biowapens die doden, steriliseren, verzwakken, het immuunsysteem vernietigen en afhankelijk maken van big pharma. Vaccins zijn een verdienmodel. De Covid hoax heeft verschillende bedoelingen. Zoals ondertussen bekend via Klaus Schwab is de Covid hoax een middel om de great reset door te voeren. Het is ook een gedroomde aanleiding om de gezondheidspas en het sociaal krediet systeem op te leggen. Maar het is bovenal ook een excuus om iets in het lichaam te injecteren wat daar niet in thuishoort. Dingen als nanotechnologie, hydrogel, grafeen oxide, parasieten en DNA instructies.

06. Bestaande geneesmiddelen worden geboycot. De kracht van het eigen immuunsysteem komt nooit aan bod. Allerlei nuttige supplementen en het belang van een gezonde levensstijl worden nooit vermeld. De censuur op social media, google en YouTube is schrikbarend, iedereen die een andere mening verkondigt en onderbouwde argumenten aanbrengt tegen de vaccinaties wordt verwijderd en monddood gemaakt. Het weigeren om objectief wetenschappelijk onderzoek te faciliteren, het vernietigen van bewustmakende info en het verhinderen om de waarheid te openbaren, is op zich al een duidelijk signaal dat er een verborgen agenda speelt.

07. De maatregelen voorkomen niets en beschermen niemand, het zijn psychologische gedragstherapieën bedoeld als training in gehoorzaamheid en als middel tot ontmenselijking.

08. Er is geen pandemie en er was nooit een Covid pandemie. Er is enkel wat gegoochel met cijfers, medialeugens, fake experts en jaarlijkse griep- en andere doden. Er is wel een false flag bezig, een oorlog tegen de mensheid om de great reset te kunnen doorvoeren (globalistische dictatuur). Alle overheden/landen (behalve 2) hebben Agenda 21 en Agenda 2030 getekend en volgen het plan wat de WEF / WHO  / VN hebben uitgedokterd om totale controle te krijgen over allen en alles. De overheid geeft geen zier om de bevolking, bovendien staan ze allemaal onder mind- en heartcontrol zonder het te beseffen. Wat overheid en experts vertellen in krant en op tv is gewoon afleiding om de mensen bezig te houden terwijl de agenda wordt uitgerold.

09. De testen zijn waardeloos en nutteloos, ze maken deel uit van de angstcultuur en dienen om de fake pandemieën te bestendigen. Het is cruciaal om te begrijpen dat de testen geen Covid kunnen detecteren laat staan diagnosticeren. Niemand zou zich moeten laten testen, het is niet verplicht en de PCR test is fake (zowel de uitvinder van de test als de WHO zeggen dit). De test kan geen infectie opsporen, er zijn 97% vals positieven, en positief betekent enkel dat er Corona eiwitdeeltjes zijn aangetroffen. Iedereen heeft Coronadeeltjes zitten, ze zijn zelfs te vinden op fruit en coca cola. De test dient enkel om de mensen in angst te houden, de maatregelen op te leggen, de vaccins op te dringen en segregatie in de maatschappij te brengen, niets meer.

10. De gezondheidspassen, digitale ID's en QR codes zijn er niet voor de veiligheid, het zijn digitale slavennummers en betekenen het einde van vrijheid en de start van een apartheidssamenleving en een communistisch regime. Ze zijn de introductie tot het sociaal krediet systeem.

11. De smartphone is de rechtstreekse verbinding met de technocratie en de voorloper van de inplant technologie die loopt via tussenstappen. Namelijk eerst het EU certificaat en later ID2020, de digitale controlepas gekoppeld aan het CBDC, wat alles zal samenbrengen in één persoonlijk dossier, bevattende onder meer jouw digitale geldvoorraad, vaccinatiestatus, aankoopgedrag, CO2 uitstoot, 'gevaarlijke' posts op social media en nog veel meer. Waarom denk je dat de smartphone zo handig en 'onmisbaar' is dat zowat het hele leven ermee geregeld wordt en men niet meer zonder kan? Zonder smartphone geen QR code, geen vaccinpaspoort, geen sociaal krediet systeem, geen ID2020, geen CBDC, geen controle, geen technocratie.

12. Er is ook een spirituele en esoterische component in deze oorlog. Deze kan evenwel niet waterdicht bewezen worden (in tegenstelling tot de andere punten). Het gaat onder meer over de injecties met grafeen oxide die de mogelijkheid openen dat de mens wordt overgenomen door (interdimensionale en interplanetaire) demonische entiteiten en ook remote controlled wordt door het centrale A.I. systeem. Dit maakt dan deel uit van een agenda tot terravorming, ontmenselijking en transhumanisme. De organische wereld en de biologische mens dienen te verdwijnen om plaats te ruimen voor een digitale technocratie bevolkt door zielloze zombies.

13.
Zet de TV uit, ontkoppel van de main stream en alternatieve media, en stap uit de verhalen die gesponnen worden om je te vangen in leugens en angst. De media is de motor achter deze georkestreerde crisis. Social media sturen en manipuleren de massa via censuur, influencers, door farma betaalde factcheckers, leugens en zelfverklaarde goeroes. Daarnaast gebruiken ze volgende (beproefde) militaire technieken (laat je dus niet vangen): (1) verdeel en heers en dus mensen opzetten tegen elkaar, (2) sociale en economische chaos creëren om daarna de nazi wereld orde makkelijk te kunnen installeren, (3) probleem/reactie/oplossing, (4) perceptie management, waarbij een bepaald narratief wordt ingeplant in de geest, (5) angst inductie om de bevolking te verlammen.   

14. De oplossing is zoveel mogelijk mensen informeren en massale burgerlijke ongehoorzaamheid. Geen geweld maar gewoon niet langer meespelen met hun dystopisch spel en hun fake verhaal. Simpelweg NEE zeggen. Start met een nieuwe wereld en parallelle samenleving, de oude is definitief voorbij, geef al je aandacht aan de thema's van de nieuwe tijd: liefde, samenwerking, overvloed, gezondheid, vrede, soevereiniteit, zelfvoorziening, eco gemeenschappen, schenk economie, permacultuur, schoonheid, vreugde,...Vind gelijkgestemden, vind je tribe, sluit aan bij groepen, organiseer het verzet en de mogelijkheden om er uit te stappen, maar vergeet niet: de basis is en blijft liefde en vrijheid.

15. Dit is de meest belangrijke tijd ooit in de geschiedenis der mensheid. De eindfase van een oud tijdperk en het begin van een samenleving met een hoger / ruimer bewustzijn. Iedereen die hier nu is, heeft daar duidelijk voor gekozen. De poging tot wereldwijde machtsovername triggert een nooit geziene ontwaking in de mensheid. En die was en is broodnodig. Want het oude normaal betekent voor veel mensen een hel op Aarde terwijl ondertussen de planeet wordt geplunderd en vernietigd. Het plan van de elite zal uiteindelijk niet slagen. Maar dit vereist wel onze alertheid, soevereiniteit, moed en daadkracht om op te staan tegen de onderdrukking en hun dystopische toekomst te weigeren. 

Epiloog

Men kan tot op heden nog steeds niet wetenschappelijk aantonen en bewijzen:

° dat er een zuiver SARS-CoV-2 isolaat bestaat
° dat er überhaupt een isolaat bestaat van gelijk welk ander 'virus'
° dat een 'virus' besmettelijk is en een ziekte veroorzaakt
° dat SARS-CoV-2 de oorzaak is van de zieken en doden (waar is de griep gebleven?)
° dat de besmettingstheorie (de kiemtheorie van Pasteur) klopt
° dat er een pandemie was of is
° dat er een oversterfte is, veroorzaakt door Covid (de oversterfte komt door de vaccins, de stralingsbronnen en andere oorzaken)
° dat een vaccin een ziekte kan voorkomen
° dat een vaccin volkomen veilig is en de beste optie bij virale ziekten
° dat de maatregelen helpen (maskers, lockdowns, handjes wassen, afstand houden,...)
° dat de testen een betrouwbaar resultaat geven
° dat een QR code of CST de bevolking beschermt tegen virussen
° dat een verplichte vaccinatie de gezondheid van de bevolking beschermt.

Het is allemaal theater, er is nergens bewijs voor. Bovenstaande opsomming is zo gevaarlijk (en waar) dat iedereen die dit post op FB dadelijk geblokt wordt binnen het halfuur. Het lichaam is 100% zelfgenezend onder de juiste omstandigheden (terreintheorie). De fake plandemie en Covid hoax dienen om een werelddictatuur te vestigen (great reset). Negeer alles en doe verder met je leven. Sluit aan bij de mensen die wakker zijn en de leugenverhalen doorzien en creëer samen een nieuwe wereld.

Bovenstaande 15 punten worden in onderliggende serie aangetoond en bewezen.

Samenvatting in 3 zinnen. Ziekmakende virussen bestaan niet, virologie is pseudowetenschap. Vaccins zijn dodelijke wapens en verzwakken het lichaam (ook de kindervaccins). Alle 'klokkenluiders' die de virusleugen in stand houden, zijn ofwel onwetend, ofwel 'controlled opposition'. Virologie Nights Video

Maar waarom dan?


Waarom werd de Covid paniek in de wereld gebracht? Het heeft te maken met de instorting van het financiële systeem en de uitrol van een fascistische wereldcontrole (de nieuwe wereld orde). Hier zijn enkele redenen...

1. Herverdeling van de rijkdom via diefstal bij de burgers en de vernietiging van de middenklasse. Reddingsoperaties voor de financiële sectoren. Vernietiging van de kleine bedrijven. Transfer van eigendommen naar de grote investeringsmaatschappijen (Vanguard, BlackRock).

2. Door angst veroorzaakte digitale slavernij (de grote reset en de vierde industriële revolutie) en de invoer van de veiligheidsstaat via krediet- en controlesystemen zoals QR codes, vaccinatie paspoorten, digitale ID's, CBDC slim geld, CO2 limieten en goede/slechte puntenscores.

3. Een big pharma business model wat triljoenen dollars winst oplevert, nu en in de toekomst, door de introductie van de experimentele mRNA injecties, en vooral door de behandeling der bijwerkingen achteraf.

4. Genocide van 'nutteloze burgers' (bejaarden in verzorgingstehuizen), en van een groot deel der gevaccineerden (door hartfalen, bloedklonters, SADS, enz.).

5. Een oefening in gehoorzaamheid om de burgers te laten wennen aan absurde en schadelijke maatregelen (maskers, afstand houden, opsluiting) als voorbereiding op de NWO politiestaat.

6. Psychologische mindcontrol van de massa via angstinductie die verspreid wordt door de mediakanalen (ook en vooral door de alternatieve media trouwens). De leugens zijn overal, er is (ook) een enorme informatie en propaganda oorlog bezig. Opzettelijke mishandeling en indoctrinatie der kinderen door trauma's te veroorzaken.

7. Er is een wereldoorlog bezig tegen de mensheid en de vaccinaties zijn één van de wapens die ingezet worden. Covid is niets meer dan de verzonnen aanleiding om de vaccins te kunnen rechtvaardigen.

COVID SERIE

Deel 01: Overzicht
Deel 02: Virologie
Deel 03: Transhumanisme
Deel 04: Genocide
Deel 05: Machtsovername 
Deel 06: Patenten
Deel 07: Mensenrechten 
Deel 08: Doelstelling 
Deel 09: Virusfraude
Deel 10: Vaccinatiedwang
Deel 11: Samenstelling
Deel 12: Verplichting
Deel 13: Database
 


Het Corona Keerpunt
De Laatste Vrije Mensen
Wereldwijd Artsen Verbond
Medische Fraude 

Het Sociaal Krediet Systeem
Bilderberg Dictatuur
False Flag

Massa Hypnose
Transhumanisme
Hegeliaanse Dialectiek & Voorspellend Programmeren
Wereldoorlog
De Grote Reset

Angst & Corona
Kinderen & Maatregelen
Vaccinatie Solidariteit
Medische Dwang & Dictatuur
Genocide of Ontwaking
Terreintheorie

Helende Planten bij Virussen
Geneesmiddelen bij Covid
Glutathion & Vaccinatieschade
Immuunsysteem Boosten
Vaccin Ontgifting 

Parallelle Samenleving
Een Nieuwe Tijd

Crisis als Kans
Hymne voor Gerechtigheid

Covid Database

VACCINATIE

Vaccinatie Info
De Vaccinatie Misdaad
De Spaanse griep
Pokken & Vaccinaties
De Polio Historie


1 opmerking

© Anastha Aurora
Maira Gall