06/10/2022

Verfplanten


Tot rond de jaren 1850 kwamen de kleurpigmenten voor stoffen, verven en schilderijen uit planten, insecten, leemsoorten en mineralen. Maar om stoffen te kleuren werden meestal planten gebruikt. Vanaf 1856 kwamen dan de synthetische kleurstoffen op de markt. Maar voordien gebruikte men de wortels, bladeren, bloemen en schors van planten om zowel de zachte pasteltinten als de donkere, harde kleuren in kledij, gordijnen en stoffen te krijgen. Al sinds de ijzertijd zijn vele natuurlijke verftechnieken bekend die onder meer tijdens de middeleeuwen werden geperfectioneerd. Stoffen kleuren door middel van planten omvat een hele procedure en er zijn verschillende technieken die ook verschillende resultaten geven. Men dient de stof voor te bereiden zodat de plantkleur goed opgenomen wordt en na de behandeling de kleur ook te fixeren met een beitsmiddel. Bekende natuurlijke beitsmiddelen zijn azijn, soda en aluin. Daarnaast bestaan er ook synthetische fixeermiddelen. Planten zijn nog steeds de goedkoopste manier om op natuurlijke wijze de prachtigste kleuren in linnen, wol, hennep en katoenen kledij en stoffen te krijgen. Synthetische stoffen daarentegen zijn moeilijker te kleuren met verfplanten.

29/09/2022

Verlaat het systeem

Het 'systeem' is de artifiële constructie die over de wereld is gelegd om de mens gevangen te houden als een werkslaaf en energetische voedselbron. Het is de matrix van beperking waardoor de mens zichZelf verliest en in vergetelheid wegkwijnt gebonden door boekstapels vol dwaze wetten en een sliert absurde reglementen en maatregelen. Het is de heerschappij van onkunde en egodenken, het bewind van narcisten en lafbekken. Het is het circus van de waanzin waar angst en tirannie de hoofdattracties zijn. Het is het spinnenweb aan bepalingen en voorschriften die de spindokters der elite opleggen om hun grote reset te kunnen doorvoeren. Het is het digitale controlesysteem ontwikkeld om te kunnen heersen over alles en allen, altijd en overal. Het is de komende surveillance staat onder het gezag van een autoritaire werelddictatuur. Het is de marxistische goelag bedoeld om privébezit af te schaffen en een heel pak mensen vlakaf te liquideren en de overlevenden in te pluggen in het zielloze metaverse. Het systeem wil simpelweg de échte mens vernietigen en kan nooit van binnenuit veranderd worden. Het is een dodelijke parasiet die teert op de arbeid, de energie, de tijd, het geld en de aandacht van de mensheid. Non-participatie is de oplossing, simpelweg stoppen met het systeem te voeden. De enige weg naar vrijheid en rechtvaardigheid is uit het systeem stappen en samenwerken met elkaar in kleinschalige gemeenschappen die de basis vormen voor de komende hartbeschaving.   

20/09/2022

Thuiseducatie en soevereiniteit


Kinderen en adolescenten brengen het grootste deel van hun jonge leven door
op scholen die steeds meer lijken op gevangenissen
dan op plaatsen waar zinnige dingen geleerd worden.

Annette Fuentes (onderzoeksjournalist)

12/09/2022

Hoeveel land is er nodig om zelfvoorzienend te leven?Hoeveel land heb je eigenlijk nodig om zelfvoorzienend te kunnen leven? Het is een vraag die vaak wordt gesteld. En het antwoord is afhankelijk van een heel pak factoren waaronder de gekozen levensstijl plus de graad van autonomie die men wil bereiken. 100% zelfvoorziening is perfect mogelijk (anders was de mensheid al lang uitgestorven), maar het is onmogelijk wanneer men een typisch westerse levensstijl wil aanhouden. Volledige zelfvoorziening zou betekenen dat alles wat je eet, gebruikt en nodig hebt ook zelf geproduceerd en gemaakt wordt en dat er niks meer aangekocht of betrokken wordt uit externe bronnen. Dus bijvoorbeeld ook zelf meubels, schoenen, diesel en metalen handwerktuigen maken, om maar iets te noemen. Deze graad van autonomie vindt men enkel nog terug bij sommige natuurstammen. Voor de westerse mens is dit gewoonweg niet praktisch. Maar wat wél kan, is streven naar een grote mate van zelfredzaamheid zodat men zoveel als mogelijk onafhankelijk wordt van het systeem. Dit lukt trouwens beter wanneer men (1) kiest voor eenvoud en (2) samenwerkt met dichte buren, bijvoorbeeld in een leefgemeenschap, een transitie wijk of op een ecodorp.

03/09/2022

Tegenkrachten


It is very hard for evil to take hold of the unconsenting soul.

(Ursula K. Le Guin)

De golf van tirannie en destructie zal een hoogtepunt bereiken de komende jaren. Vele mensen zullen het speelveld verlaten. Vele anderen zullen opstaan en weigeren nog langer te participeren aan het dystopische systeem. Elke dictatuur vernietigt uiteindelijk zichzelf. Doorgedreven controle leidt altijd tot opstand en een strijd voor vrijheid. Dat leert de geschiedenis. De sinusgolf der evolutie spiraalt voortdurend op en neer, donkere en lichte tijdsfases wisselen elkaar af, als een batterij met positieve en negatieve pool die de stuwkracht vormt in de schepping. Maar de oorlog tegen de mensheid is ook een spiegel van een innerlijke strijd tussen licht en donker die iedereen nu doorleeft. Dit zal de wakkere en minder wakkere mensen (uiteindelijk) leiden naar een reconnectie met de ziel en de keuze voor liefde, waarheid, vrede en vreugde. Wij hebben hen niet nodig, zij hebben ons nodig om hun plannen uit te voeren. Wat als er een oorlog is, en niemand komt opdagen. Wat als er een digitale pas komt, en niemand wil die gebruiken. Wat als er insectenvoedsel in de supermarkt ligt, en niemand die het koopt?

22/08/2022

Tarwe alternatieven


Tarwe is het meest verbouwde gewas op Aarde, maar door de jarenlange industriële 'veredeling' gericht op maximale winst en opbrengst, is tarwe niet langer een gezond en voedzaam graan maar een lichaamsvreemd product geworden wat ziekte veroorzaakt. De enorme toename van glutenintolerantie, de 'tarwebuik' en tal van andere symptomen zijn daar het bewijs voor.  Moderne tarwe wordt geteeld op synthetische kunstmest, besproeid met herbiciden en pesticiden en ontdaan van alle nutriënten. Het is een dood en giftig product, in niets meer te vergelijken met de machtige, oorspronkelijke tarwesoorten van onze voorouders die op gezonde en natuurlijke wijze werden geteeld. 

13/08/2022

Intelligente steden en wijze dorpen


The Line in Saoudi Arabië wordt een hoogtechnologische smart city, een soort glazen gevangenis voor de transhumane mens die daar wellicht gevoed zal worden met insecten en gmo planten. The Line is een lange, kaarsrechte betonnen constructie van 200 meter breed en maar liefst 170 km lang waar 9 miljoen mensen kunnen wonen die zonder twijfel dag en nacht onder propaganda, surveillance en straling zullen staan en geen privacy noch echte vrijheid meer kennen. In de natuur is nergens een rechte lijn te bespeuren, daar is alles organisch en gebaseerd op heilige geometrie zoals de Fibonacci reeks. Wonen in een kunstmatige constructie zoals The Line zal de mens volledig afsnijden van zijn aardse biotoop, wat de geboortegrond van het fysieke lichaam is.

08/08/2022

Gnostiek in de Matrix


Dit bericht belicht enkele gnostische thema's die verweven zitten in de Matrix filmtrilogie. Wat is gnostiek? Het is een oude, spirituele traditie die populair was in de eerste eeuwen na Christus. Gnosis is een Griekse term en betekent 'diepe, geheime kennis over het levensmysterie' en is kort gezegd: 'het verwerven van inzicht in de oorsprong, de huidige situatie en de bestemming van de mens'. Het belangrijkste kenmerk van de gnostische visie is de overtuiging dat de (ongeboren en onsterfelijke) wezenskern van de mens oorspronkelijk afkomstig is uit een goddelijke wereld van liefde en daar ook uiteindelijk zal naar terugkeren, maar dat de mens op allerlei manieren wordt vastgehouden in een lagere, materiële wereld waarin hij verstrikt is geraakt. Kennis over de herkomst, de huidige situatie en de bestemming van de mens is het begin van bevrijding uit de omklemming van het materiële bestaan en markeert de terugkeer naar de goddelijke wereld. Deze kennis of dit weten is echter niet het gevolg van een rationele redenering, maar van een innerlijke verlichting, een geestelijke openbaring vanuit de goddelijke werelden die gnosis wordt genoemd.

27/07/2022

Hegeliaanse dialectiek & voorspellend programmerenZonder onze (collectieve) toestemming die uit vrije wil wordt gegeven, kan een bepaalde versie van de werkelijkheid of een specifieke tijdlijn zich niet manifesteren. Dit is een universele, kosmische wet. Zonder onze (bewuste of onbewuste) toestemming kan geen enkele versie van de werkelijkheid collectief worden ervaren. De controllers, die hun agenda op planeet Aarde proberen uit te voeren, hebben evenwel een manier gevonden om onze vrije wil te manipuleren zonder dat wij daar bewust van zijn. Ze verkrijgen onze toestemming voor hun agenda door middel van trauma-gebaseerde gedachten controle. Het is precies omdat de mensheid in een collectieve staat van trauma verkeert, dat we de huidige versie van de werkelijkheid ervaren.

20/07/2022

De Tovenaar van Oz


You’ve always had the power my dear, you just had to learn it for yourself.
(Glinda the Good Witch)

De Tovenaar van Oz (The Wonderful Wizard of Oz) is een bekend kinderboek uit 1900 geschreven door  L. Frank Baum. In 1939 werd er een erg populaire en oscar winnende filmversie van gemaakt met Judy Garland in de rol van Dorothy. Het boek en de film vertellen de avonturen van Dorothy die samen met haar hondje Toto door een tornado worden meegesleurd uit hun huis in Kansas naar het kleurrijke en levendige Land van Oz. Om hun weg terug naar huis te vinden, dienen ze een reis te ondernemen naar Emerald City (Smaragden Stad), waar de Tovenaar van Oz woont. Onderweg worden ze vergezeld door een Vogelverschrikker die hersenen wil, een Tinnen Man die een hart wil, en een Laffe Leeuw die moed wil. Ze hopen dat de tovenaar hun wensen kan vervullen, maar ze worden gevolgd door de Boze Heks van het Westen, die uit is op wraak nadat Dorothy per ongeluk haar zus, de Boze Heks van het Oosten, heeft gedood.

14/07/2022

Dacha

Though the problems of the world are increasingly complex,
the solutions remain embarrassingly simple.

(Bill Mollison)

De eigen achtertuin als oplossing

De wereldwijde voedselsystemen staan onder grote druk. Er zijn vele oorzaken aan te wijzen en de algemene crisis maakt deel uit van de grote reset plannen en van Agenda 2030 en Agenda 21 van de VN en het WEF. Er zijn bedrijfssluitingen, moedwillige vernietigingen, faillissementen, tekorten aan arbeidskrachten, zelfmoorden onder de boeren, verstoringen van de toeleveringsketen, hoge brandstofprijzen, inflatie, nutteloze sancties en eeuwige oorlogen. Naast de stijgende (voedsel)prijzen, waardoor vele gezinnen in moeilijkheden komen, wordt ook gewaarschuwd voor voedseltekorten. Door virussen en andere oorzaken worden momenteel overal miljoenen dieren vernietigd. Vele andere voedselbedrijven worden hoogstwaarschijnlijk moedwillig in brand gestoken. Men wil voedseltekorten veroorzaken zodat de mensen afhankelijk worden van de staat. Want: 'He who controls the food supply, controls the people' (Henry Kissinger). In de komende Hunger Games maatschappij bepaalt de overheid wie te eten krijgt (degenen met een geldige pas en voldoende vaccinaties) en welk voedsel men kan kopen met het digitale geld (genetisch gemanipuleerd en CO2 neutraal). Wanneer de toeleveringen zouden stoppen om één of andere reden dan ligt er maximaal 5 dagen voedsel in de winkels. Nochtans is de oplossing eenvoudig en logisch: de dacha, het familiedomein, de moestuin achter het huis of de volkstuin in de buurt.

10/07/2022

De poepwijzer

Het is een bekende uitspraak uit de natuurgeneeskunde: 'de dood huist in de darm'. Een gezonde darmwerking betekent een gezond én lang leven. In de darmen bevindt zich het microbioom of de darmflora, een 'orgaan' bestaande uit miljarden bacteriën en micro-organismen die instaan voor een goede spijsvertering en darmwerking. De spijsvertering is trouwens een uiterst complex chemisch proces van afbraak en stofwisseling waarbij de juiste voeding een cruciale rol speelt. De darmflora zorgt voor:

° De vertering van het voedsel en het klaarmaken voor opname door het lichaam.
° De bescherming tegen indringers via het slijmvlies en de darmbarrière.
° Het aanmaken van mucus en het regelen van de zuurtegraad.
° Het afvoeren van afvalproducten en gifstoffen.
° Het aanmaken van vitamines en andere stoffen (neurotransmitters, hormonen).

05/07/2022

Thuisonderwijs Frankrijk


Steeds meer gezinnen emigreren naar Frankrijk (en Spanje en Portugal) op zoek naar ruimte, natuur, zelfvoorziening en ecoprojecten. Deze gezinnen hebben vaak kinderen en kiezen graag en bewust voor thuisonderwijs en/of unschooling. In Spanje wordt thuisonderwijs niet officieel erkend waardoor het in een grijze zone zit en er vaak 'problemen' en flinke uitdagingen zijn. Ook in Portugal is thuisonderwijs (hoewel legaal) erg lastig en gebonden aan voorwaarden zoals het verplicht volgen van het officieel curriculum en de ouders die les geven dienen een universitair diploma te bezitten. En in Frankrijk is onder president Macron een nieuwe wet gestemd (de separatisme wet) die, niettegenstaande veel protest, van kracht gaat vanaf schooljaar 2022/2023. De officiële uitleg achter de wet is het verhinderen van radicalisering en religieus fanatisme binnen de streng islamitische gezinnen door 'het versterken van de Republikeinse principes'. Maar de wet treft nu vooral de tienduizenden thuisonderwijs ouders en kinderen die helemaal geen extremisten zijn en enkel de vrije keuze op educatie willen behouden. Een samenvatting van de situatie.

01/07/2022

Tribe

26/06/2022

Preppen


Preppen komt van 'prepare' en betekent voorbereiden. Op wat? Op moeilijke tijden veroorzaakt door (financiële en economische) crisissen, oorlogen, terreur, maatschappelijke onrust, verstorende klimaatomstandigheden, komeetinslagen, zonnevlammen, stroomuitval, natuurrampen, werkloosheid, armoede, lockdowns, dictatoriale regimes, pandemieën, vluchtelingenstromen, hyperinflatie, de val van de dollar, een beurscrash, enzovoort. Wereld en maatschappij bevinden zich momenteel in een woelige storm, en dit is nog maar het begin. Blackouts, rellen en het uitvallen van de aanvoerlijnen behoren tot de mogelijkheden. Het is een transitieperiode naar een nieuwe samenleving. We zijn getuige van een geplande instorting gevolgd door een grote reset terwijl de mensheid in (onterechte) angst wordt gehouden zodat de overheden hun dystopische beleid kunnen blijven verantwoorden.
© Anastha Aurora
Maira Gall