19/02/2021

Massa Hypnose


Een brief van hypnotherapeuten.

Een vriendin van mij is huisarts en haar man werkt bij de bank. Zij vertelt hem uiteraard alles over het virus en zo vertelt zij hem ook dat sommige maatregelen, zoals het mondkapje, niet werkelijk zin hebben. Toch loopt hij de hele dag met een niet werkend mondkapje op en gelooft hij zijn vrouw niet. Zij heeft hiervoor gestudeerd, ze zijn 25 jaar getrouwd en hij weet dat zij nooit tegen hem zou liegen. Hoe kan dat nu? Waarom gelooft hij Mark en Hugo en niet zijn eigen vrouw? Het antwoord is (voor ons) heel simpel: Hij is gehypnotiseerd en is zich daar niet van bewust! Dit geldt voor vele andere mensen en ook zij zijn zich hier niet van bewust. Zij beseffen niet dat zij massaal gehypnotiseerd zijn en vastzitten in één zeer negatief en angstig verhaal.
 
1. Waarom denken wij dit te weten?

Uiteraard is dit onze visie maar waarom wij gezamenlijk deze visie delen is omdat wij als hypnotherapeuten twee zaken zien:

    1. Wij zien hoe onze technieken uit de NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) en hypnose openlijk worden toegepast. En wij zien het, omdat wij deze technieken therapeutisch toepassen en als zodanig heel goed kennen en daardoor ook herkennen.
    2. Wij zien hoe enorm veel mensen vol stress, woede en angst vastzitten in dit hypnotische verhaal van de overheid en niet meer open (kunnen) staan voor andere standpunten en ideeën.

Dit baart ons zorgen omdat wij, als geen ander, beseffen welke effecten dit op de langer termijn heeft voor deze mensen individueel. Zowel mentaal, emotioneel maar ook fysiek raken veel van deze mensen uitgeput. Maar wij hebben ook zorgen vanwege de polarisatie en afscheiding in de maatschappij die deze massa hypnose te weeg brengt. En dus hebben wij besloten om onze 'koppen bij elkaar te steken' en als professionele hypnotherapeuten mensen in te lichten over hoe onze technieken, door onze overheid en in andere landen, ingezet worden. We hopen begrip te kweken én wellicht wat zaadjes te planten om mensen hierdoor bewust(-er) te maken van wat er, volgens ons, gebeurt.

2. De technieken.

We zien hoe deze leiders heel bewust deze angstcultuur blijven handhaven door te ‘framen’. Zij vertellen het verhaal over het virus door specifieke woorden te gebruiken die afschuwelijke beelden in onze (toch al angstige) geest oproepen. Of je bijvoorbeeld zegt: "het is druk op de IC's omdat vooral oudere mensen van boven de 80 jaar dit virus niet goed aan lijken te kunnen en een percentage overlijdt hier dan ook aan" zal een totaal ander beeld en dus gevoel oproepen dan als je bijvoorbeeld zegt: "De afschuwelijke hoeveelheid doden op de overvolle IC's geven de overwerkte en onderbezette zorg enorme stress". Door deze laatste zin gaat ons eigen overlevingsmechanisme gelijk op tilt! "Wij kunnen er allemaal aan sterven, is er misschien geen ruimte op de IC, als ik ziek word waar moet ik heen".

Je begrijpt dat de manier waarop je vertelt enorme impact heeft op de mens die luistert. De herhaling van deze zinnen, de woorden in overtreffende trap, de koppelwoorden en de manier waarop zij zinnen afbuigen zorgen ervoor dat het opdrachten worden die direct in ons onderbewustzijn (kunnen) belanden. Wij zien met lede ogen aan dat in ons land (maar ook in andere landen) op een heel specifieke manier suggesties rechtstreeks in het onderbewustzijn van de mensen worden gezet.

Wij gaan niet in op de achterliggende motivatie hiervan omdat we daar alleen naar kunnen gissen maar het voelt in ieder geval niet oké voor ons. Door voortdurend deze angstige en vaak zeer overbodige priming, blijven mensen in hun Freeze, Flight of Fight modus, wat zeer ongezond is voor ieder mens. Als deze heftige en zeer angstige concepten voortdurend herhaald worden door zowel de leiders als de reguliere media dan wordt het iemands waarheid, zonder dat diegene daar bewust voor kiest! Dat heet ook wel: Subliminaal Programmeren.

3. Positief en negatief.

Wij, hypnotherapeuten, gebruiken ook deze technieken. Maar dan in overleg met de cliënt (!) én om positieve en helpende suggesties in iemands onderbewustzijn te creëren. Zo kan de cliënt uit zijn negatief hypnotische verhaal komen.

4. Wanneer ben je ontvankelijk voor hypnose?

Iedereen is in meer of mindere mate ontvankelijk. Immers als jouw moeder je 20 keer vertelde dat je iets op een bepaalde manier moest doen, dan zit dat als een programma in jouw onderbewustzijn en doe je die handeling nu nog steeds zo. Hypnose betekent dat je suggesties aanneemt als ‘waarheid’. Dat gebeurt meestal heel gemakkelijk als je kind bent. Dan sta je open en vertrouw jij op jouw ouders en leraren/omgeving. Als je ouder wordt zal je pas nieuwe suggesties aannemen als je de ander vertrouwt. Vaak zijn dat mensen waar je tegenop kijkt. Artsen zijn zo’n mooi voorbeeld. Daar nemen we vaak zonder nadenken van aan, dat het klopt wat zij zeggen. Daarnaast neem je heel gemakkelijk alles aan als je dus in een gehypnotiseerde staat bent (mits datgene, wat er tegen jou gezegd wordt, niet tegen jouw waarden en normen ingaat). Dan zal je suggesties onbewust opslaan en geloven.

5. Wat is een hypnotische staat?


Dat is een trance-staat. Een ontspannen toestand waarin je ontvankelijk bent voor de suggesties van de hypnotiseur. Het is een situatie waarin de kritische mind even zijn mond houdt en jouw brein-activiteit onder de 14 hertz zit. Je kunt deze hypnotische staat op (grofweg) twee manieren opwekken: (1) door iemand diep te laten ontspannen, en (2) door iemand schrik aan te jagen. Schrik werkt eigenlijk het beste. Als mensen schrikken kun je ze heel makkelijk en snel in een diepe hypnose krijgen. Hierdoor gaan zij helemaal open staan voor het aannemen van suggesties.

6. Naakte mensen in de zaal zien.

Hoe sterk kan hypnose werken? Velen kennen wel de shows van Rasti Rostelli of andere hypnotiseurs. Een altijd geslaagde hypnose suggestie is, dat de hypnotiseur tegen de gehypnotiseerde zegt dat de zaal vol met naakte mensen zit. Op vele filmpjes is terug te zien hoe zo'n persoon onwijs in de lach schiet en met het schaamrood op de kaken steeds weer opnieuw kijkt naar al die 'naakte' mensen. Eenmaal in hypnose geloof je deze suggesties zo diep dat het werkelijkheid wordt voor jou. De gehypnotiseerde persoon is er niet meer vanaf te brengen. Hij zíet en ervaart écht een zaal vol met naakte mensen en heeft ook niet meer in de gaten dat hij gehypnotiseerd is. Pas als de hypnotiseur hem uit die hypnose haalt en de suggestie weer ongedaan maakt, dan zal deze persoon de mensen in de zaal weer gaan zien zoals ze zijn: namelijk, met kleding aan.
 

7. Enorme schrik.

Zoals wij het zien is begin 2020 vrijwel iedereen in die hypnose-staat terecht gekomen door de enorme shock van de pandemie. Die schok was zo groot dat het bijna onvermijdelijk was. Ons onderbewustzijn stond totaal open en de kritische mind was ver te zoeken. Onmiddellijk werden we na die shock bestookt met negatieve framing, afschuwelijke beelden en angstige suggesties van de overheid en via de media. Hierdoor kon dit beangstigde hypnotische verhaal over het dodelijk virus zich, zonder dat velen zich ervan bewust waren, nestelen in hun onderbewustzijn. Door de vele herhalingen, iedere dag, ieder uur, al maandenlang, is dit verhaal, deze ‘waarheid’ voor vele mensen dé waarheid geworden en kunnen ze het niet meer anders zien. Je zou kunnen zeggen: "zij zien een zaal vol met naakte mensen" (= dodelijk virus) en zij kunnen het niet meer ‘niet-zien’ omdat de hypnotiseurs blijven herhalen dat dit de waarheid is.

8. Wel of niet bevattelijk voor hypnose?

Niet iedereen is even bevattelijk voor hypnotische verhalen. Dus sommigen mensen kwamen er al snel weer uit, schudden hun hoofd en bekeken de zaak van alle kanten. Dat kan komen door allerlei redenen. Sommige mensen zijn zich alweer snel op andere zaken gaan focussen. Sommige mensen hebben van nature een zeer kritische mind. Andere mensen zijn van nature geneigd om zaken altijd van alle kanten te bekijken. En er zijn mensen die nieuwe hypnotische verhalen vonden waar zij zich in vastbeten. Weer anderen waren hypnotherapeut en doorzagen de technieken al snel.

9. Wakker schreeuwen.

Wat gebeurt er nu als mensen uit het hypnotische verhaal stappen en zien dat de pandemie toch enigszins anders in elkaar zit dan het in eerste instantie leek? Dan willen ze de (nog gehypnotiseerde) mensen dit ook vertellen. Maar die begrijpen hen niet. Zij zijn nog steeds gehypnotiseerd en zien echt nog steeds (als het ware) een zaal vol met naakte mensen! Oftewel, zij geloven nog steeds in het angstige verhaal over het dodelijke virus dat iedereen dood maakt. Zij kunnen het werkelijk (nog) niet anders zien door die hypnose.

10. Begrip hebben voor elkaar.
 
Wij als hypnotherapeuten vinden het heel belangrijk dat mensen dit begrijpen, omdat juist deze kennis weer kan leiden tot verbinding. Het is geen onwil of dommigheid. Zij zijn (en worden) nog steeds gehypnotiseerd door onze overheid en de reguliere media (mainstream media). Vergeet niet dat jij en ik ook vast zaten in diezelfde hypnose! Ieder mens heeft zijn eigen tijd en tempo waarop hij of zij uit die hypnose komt. De manier waarop mensen normaal uit hypnose komen kan op 2 manieren:

   1. De hypnotiseur (= leiders van een land) haalt hen eruit (wij zijn bang dat dit nog even op zich laat wachten).
   2. De persoon luistert niet meer naar de hypnotiseur en stapt er zelf uit. Dit kan doordat het verhaal als te belemmerend wordt ervaren. En vaker nog omdat mensen ineens een aha of hé, wat? moment ervaren. Dat is het moment waarop zij uit die hypnose komen en de zaken kritisch kunnen onderzoeken.
Nu de maatregelen steeds gekker en buitenproportioneel worden zie je als vanzelf steeds meer mensen denken: "hé, huh"??? Dat is vaak het moment waarop ze uit deze (massa-)hypnose komen.

11. Wanneer ben je uit hypnose?

Dit is een onderwerp waar wij alleen al 25 blogs over kunnen schrijven. Dus voor nu kiezen we voor het volgende praatplaatje zodat het simpel blijft. Je zou kunnen zeggen dat je:

    1. UIT hypnose bent als je weer verschillende standpunten kunt innemen zonder al te heftige emoties om daarna bewust te kiezen voor datgene waar jij in wilt geloven. Vanuit vrije wil.
   2. IN hypnose bent als je gehecht bent aan jouw eigen verhaal en dat verhaal ziet als de énige waarheid. Dat bemerk je vaak doordat je anderen ‘op de kop wil timmeren’ omdat zij jouw waarheid niet aannemen. En wij willen hierin eerlijk zijn: ook wij als hypnotherapeuten herkennen dat ook nog steeds bij onszelf. 
 
12. Hoe kom je eruit?

We willen even focussen op dit specifieke hypnotische verhaal. Om hieruit te komen kun je het volgende doen:

°° 1. STOP MET KIJKEN EN LUISTEREN NAAR DE HYPNOTISEURS! ZET DE TV/RADIO UIT EN LEES GEEN KRANTEN MEER. Dit helpt velen al om los te komen.
°° 2. Ga juist tegengestelde (!) meningen beluisteren ondanks al jouw weerstand. Doe dit net zo lang totdat je merkt dat jouw woede en weerstand vermindert. Zodra je daar bent zal je bemerken dat er weer ruimte is om zelf na te denken over jouw keuzes.
°° 3. Voel je emoties die je voelt, ten volle. Stop ze niet weg! Voel wat je voelt en laat het er zijn, het mag er zijn, je bent mens! Vraag jezelf achter elkaar af  “Wat voel ik nu” en omschrijf daarna aan jezelf wat je voelt in één woord. Blijf deze vraag keer op keer op keer aan jezelf stellen en omschrijf iedere emotie welke in jou opkomt. (Soms is het 4 x hetzelfde gevoel soms zijn het 20 verschillende emoties). Je doet dit totdat je ineens een soort van neutraal gevoel voelt. Dan ben je er doorheen.
°° 4. Als de emoties te heftig worden is het altijd handig om aan iemand hulp te vragen uiteraard.
°° 5. Nieuwsgierigheid is ook een geweldige sleutel om uit hypnose te komen. Door alle kanten te belichten en te bekijken, kun je alle standpunten innemen en eruit komen.
°° 6. Adem diep door je boosheden en verdriet heen, ademtechnieken helpen om uit jouw emoties te komen.
°° 7. Haal je focus af van datgene waar jij zo angstig, boos of verdrietig van wordt. Focus op alles wat er goed is. Kijk om jou heen en benoem alles wat mooi en goed is! Dat beïnvloedt jouw positieve gevoel onmiddellijk!

Nieuwsgierigheid is misschien wel de beste kwaliteit in jezelf die je kunt aanboren om uit alle hypnotische verhalen te komen die jou niet dienen. Daarna kun je weer, met een helder hoofd helemaal zelf kiezen, waar jij in wilt geloven.

13. Wat als ik het verhaal blijf geloven?

Wij willen onderstrepen dat als je werkelijk oprecht het hypnotische verhaal inderdaad vanuit verschillende standpunten hebt bekeken, en je dan opnieuw kiest om te geloven dat we in een vreselijke en zeer dodelijke pandemie zitten, dit wat ons betreft helemaal oké is! Dat is de vrijheid van meningsvorming, van de vrije wil, dat is zo mooi. Hoewel wij persoonlijk niet in dit hypnotische verhaal geloven, laten wij uiteraard iedereen vrij om te geloven wat zij willen geloven. Ons doel als therapeuten en alsmede met dit stuk is om tools te geven waarmee ieder mens vanuit zijn eigen kritische denken en dus vanuit vrije wil, zijn of haar eigen standpunt in kan nemen. Daarvoor moet je wél eerst uit dit hypnotische verhaal stappen zodat je alle standpunten kunt innemen

14. Laatste tip.

Voel altijd of het verhaal jouw persoonlijke emotionele leven dient, dat mag jouw uitgangspunt zijn! Jouw leven is namelijk fijn en gelukkig als jij je fijn en gelukkig voelt. Het heeft niets met de buitenwereld te maken. Dus maakt het verhaal dat je gelooft jou verward of maakt het jou blij? En als je beseft dat je eigenlijk leeft in een wereld vol met verhalen, besef dan ook dat, als je toch mag kiezen, je mag kiezen voor het verhaal waar je het meest gelukkig en blij van wordt.

Getekend/geschreven door hypnotherapeuten: Yvette Rooding - Mark Ringnalda - Monique Boevéé-Spijkers - Petra Niemeijer - Melany Van Oorsouw - Ilse Ruijgrok - Edwin Braker - Suzanne Buddiger - Annemie Derix - Sietske Hintzen - Len Ny - Thomas Scheers - Graziella Pieri - Marjo Verheij - Marion van Zijl.Een kleine selectie NLP- en hypnose technieken die worden toegepast door de overheid en de gecontroleerde media. Er zijn er nog veel meer, hier is een lijstje. En hier vind je alle NLP technieken.

👉 Fractionering: is het onderbreken van een hypnose en opnieuw onder hypnose brengen door middel van een trigger en/of suggestie. De bevolking wordt opgedragen telkens doorheen dezelfde fases te gaan na een onderbreking. Bijvoorbeeld: na de eerste lockdown kwam een versoepeling, dan een tweede lockdown en versoepeling, enz. Dit kan men met alle maatregelen doen: afwisselend versoepelen en verstrengen. De trigger/suggestie is dan de besmettingsleugen via de manipuleerbare PCR testen. Deze techniek verhoogt de bereidheid tot naleving van (absurde) maatregelen.

👉De 'Ja' set: gaat uit van het principe dat wanneer iemand al meerdere keren heeft ingestemd of ja heeft gezegd, de volgende suggestie ook opgevolgd zal worden. Men laat de bevolking eerst 'ja' zeggen tegen iets kleins (slechts 'twee weken' om de curve af te vlakken) en men gaat dan telkens een stapje verder (langdurige lockdowns, verplichte mondmaskers, verplichte vaccins,..). Op die manier wordt de kans veel groter dat de bevolking blijft instemmen. Je introduceert strengere maatregelen stapsgewijs anders is het shockeffect en de kans op weigering te groot.

👉 Verwarring zaaien: deze techniek brengt de bevolking in een constante staat van onzekerheid. De bewuste geest reageert hierop door 'offline te gaan' en hij zoekt tevergeefs naar het juiste antwoord voor iets waarvoor geen precedent bestaat. Zo wordt het voor de manipulator veel makkelijker om toegang te krijgen tot de onbewuste geest en om geloofssystemen te veranderen. De maatregelen en regels  veranderen constant, iedereen zegt iets anders, de media en overheid worden betrapt op leugens, er is geen coherente aanpak, we beleven een situatie die we nooit eerder meegemaakt hebben, iedereen strompelt rond zonder enig idee hoe zich te gedragen of wie nog te geloven, enz. Door deze verwarring blijft er geen energie meer om de onderdrukkers te bestrijden, om zelf op onderzoek te gaan naar waarheid of in je kracht te staan.

👉 Herhaling: dit zien we goed bij de mediakanalen die dag na dag dezelfde verhalen en informatie via radio, tv, krant en social media verspreiden. Herhaling is een vorm van hypnose en controle, en wanneer je een leugen lang genoeg herhaalt, dan wordt hij uiteindelijk als vaststaand feit aanvaard.
 
👉 Illusie van keuze: een typisch kenmerk van het partijenstelsel en de (valse) democratie. Men geeft de bevolking de illusie dat zij de touwtjes in handen hebben door hen te laten kiezen/stemmen tussen bepaalde kandidaten en politieke partijen. Maar uiteindelijk is het resultaat altijd hetzelfde: de machtsverdelingen wijzigen niet en de agenda blijft van kracht, wie er ook als politiek poppetje op de troon komt. Dit wordt goed uitgelegd in dit filmpje: The Jones Plantation. Zo kan men kiezen tussen Pfizer of Moderna en tussen wel of niet vaccineren. Maar wie kiest om zich niet te vaccineren, kan niet langer participeren in de maatschappij, dus dit is geen echte keuzemogelijkheid maar een illusie. En noch wie kiest om te gehoorzamen aan de maatregelen in de hoop op vrijheid, noch wie kiest om er tegenin te gaan in de hoop dat er iets zal veranderen, slaagt in zijn opzet, er verandert namelijk niets.

👉 Sociale druk: waarbij bekende figuren, politici en beroemdheden zich openbaar laten vaccineren als 'bewijs' dat het nodig en veilig is. Plus de sociale druk van familie en vrienden die 'eisen' dat iedereen zich aan de maatregelen moet houden en het vaccin moet nemen uit 'solidariteit' zodat we terug naar 'normaal' kunnen.

👉 De schaarste truc:  is één van de vele psychologische controletechnieken. Men verkondigt dat er te weinig vaccins zijn en dat ze vertraging hebben, waardoor het gevoel van 'de boot missen' versterkt wordt en men sneller beslist om een vaccin te nemen.

👉 Sublimale priming: of seeding is een NLP techniek om iemand voor te bereiden om iets te doen. Men plant eerst 'zaadjes' in het onderbewuste van de persoon en later presenteert men de gewenste uitkomst die dan makkelijker geaccepteerd wordt. Zo wordt de bevolking al een jaar lang voorbereid op het vaccin en het vaccinatiepaspoort. Op het moment dat die er dan effectief zijn, hebben de meesten zich al aangepast aan het idee en aanvaarden het zonder morren. Meer nog, ze vragen er zelf om.

👉 Gaslighting: is een reeks manipulatie technieken die narcisten gebruiken om hun slachtoffer mentaal en emotioneel te ondermijnen waardoor die aan hun eigen waarnemingsvermogen gaan twijfelen. Het is overduidelijk dat de overheid en de meeste virologen/experts voortdurend gaslighting technieken gebruiken om de bevolking in vertwijfeling, afhankelijkheid en (ongegronde) angst te houden. Lees hier wat enkele technieken zijn.
 
Laat er geen misverstand over bestaan. Wat zich momenteel op wereldwijd niveau afspeelt, is een sterk staaltje van zwarte magie, propaganda en mindcontrol wat zijn weerga niet kent in de geschiedenis der mensheid dankzij de enorme invloed van mediakanalen en internet. De globale bevolking wordt gemanipuleerd richting vaccinatie, digitaal gezondheids ID en een technocratische, transhumane controlestaat. 

Boeken
 

Bij massavorming zorgt massale angst in een samenleving ervoor dat er een soort hypnose-achtige staat optreedt. Het collectieve bewustzijn kan dan volledig worden overgenomen door één verhaal, in dit geval het verhaal van het virus. Omdat het bewustzijn zich zo vernauwt op één onderwerp, raakt het zicht op andere aspecten van de realiteit zoek.

Bij massavorming ervaart het individu een soort vernauwing in de tijd, vergelijkbaar met dromen. Ook in dromen is er geen echte beleving van heden, verleden en toekomst, de beleving vindt meer plaats op één langgerekt en ongedefinieerd moment in de tijd.

Mensen vóélen wel dat er iets mis is aan deze reactie. Iedereen ziet: dit is niet normaal, dit is overdreven, dat álles wordt beheerst door een ‘strijd tegen een virus’. Maar rationele afwegingen raken in een situatie van massavorming overschaduwd door de collectieve angst die alles overneemt.

(Mattias Desmet, hoogleraar klinische psychologie)

Het scenario.

1. Zaai enorme angst en blijf daarna bepaalde zinnen en woorden herhalen: ‘het dodental stijgt’, ‘IC’s raken overvol’, ‘overspannen zorgsector’, ‘de besmettingen lopen op’, enz. Door herhalingen van woorden en zinnen na een enorme schrik worden mensen in hypnose gebracht en wordt de boodschap als waarheid beleefd. Zo begon het in maart 2020: er komt een virus onze kant op en je gaat er dood aan!

2. Schrik allom!! Een overheid die geen voorzorgsmaatregelen neemt. Een overheid die niet adequaat handelt. Maar wel een overheid die een monotone dreun van zinnen en woorden laat horen die daarna telkens herhaald worden door de media en die angst emoties oproepen. Angst plus herhalingen, het is een eenvoudige manier om mensen in hypnose te brengen.

3. Op het moment dat de paniek en angst groot zijn, volgt er een persconferentie. Niet met oplossingen maar met maatregelen: houd 1,5 meter afstand, nies en hoest in je elleboog, draag een mondkapje, was je handen stuk,...Door dezelfde korte zinnen altijd maar te herhalen, worden het opdrachten. En die worden gegeven door één persoon. Vanaf nu is iedereen die gehypnotiseerd is met déze persoon verbonden en alleen ontvankelijk voor de waarheid van deze persoon.

4. Maar niet iedereen is gevoelig voor hypnose. Het gevaar dat mensen, die klaarwakker blijven (of snel wakker geworden zijn) met goede argumenten de angst ontzenuwen door bijvoorbeeld de onzin van de maatregelen aan te tonen, is groot. Daarom is het belangrijk de mensen die wakker en in staat zijn de angst weg te nemen, als het grootste gevaar te bestempelen. Met één woord: complotdenkers.

5. De basis is gelegd. Nu is het tijd voor de versleuteling. De hypnoseknoop wordt gelegd door nieuwe herhalingen. Zinnen zonder einde: 'we doen het samen', 'we doen het voor de zorg', 'we doen het voor de ouderen', 'we doen het voor de zwakkeren onder ons', 'we doen het voor jou',....En ‘we doen het.....’ is de versleuteling van de voorgaande opdracht. ‘We doen het....’ betekent gehoorzamen. Handen worden letterlijk kapot gewassen en het voelt prettig. Bejaarden en geliefde ouders worden opgesloten in totaal isolement, afgesloten van hun geliefden en het voelt goed. Applaus voor de zorg geeft een tevreden gevoel.

6. Nog even een kleine controle of de hypnose diep genoeg zit. De hypnotiseur, zijn adviseurs en zogenaamde wetenschappers vertellen vol overgave dat een mondkapje geen enkele bescherming biedt tegen een virus. Een mondkapje is een gedragsexperiment. Vervolgens wordt het mondkapje toch verplicht om het virus tegen te gaan. Een nieuwe opdracht die braaf wordt opgevolgd.

7. Vanaf nu is enkel herhaling van datgene wat angstig maakt voldoende om de hypnose in stand te houden. Deze herhaling hoeft niet langer door de hypnotiseur gebracht te worden maar kan door de media worden overgenomen door middel van het constant wijzen op de maatregelen en het constant noemen van getallen. Maakt niet uit of er logica in zit zolang het maar getallen zijn die vreselijke beelden oproepen en de angst in stand houden: xx aantal doden, xx aantal mensen op de IC, xx aantal besmettingen, xx aantal positief gestesten,...

8. Door de hypnose én het verbond met de hypnotiseur roept elk gedrag wat ingaat tégen de opdracht en de drang om te gehoorzamen énorme emotionele woede op. Er is geen ruimte voor rede. Hoe meer 'complotdenkers' hun best doen om goed onderbouwde bewijzen te leveren, des te groter de woede van de gehypnotiseerde waarbij geprobeerd wordt de complotdenkers de mond te snoeren met loze nietszeggende zinnen zoals: 'wacht maar tot jij het krijgt', 'wacht maar tot jij op de IC ligt', 'wacht maar tot jij aan de beademing ligt, dan piep je wel anders'....

9. Als de complotdenkers naar de hypnotiseur wijzen en duidelijk maken dat híj de vijand is, komt dezelfde woede opzetten eveneens gevolgd door loze woorden: 'hij doe het toch wel goed',  'ga jij maar eens in zijn schoenen staan', 'jij denkt zeker dat je het beter kunt',...En daarmee slaat de hypnotiseur twee vliegen in één klap. De gehypnotiseerde mensen blijven gehoorzamen en worden controleur en verrader van de 'complotdenkers' waardoor ze het hen onmogelijk maken om de hele situatie te beëindigen.

10. En zo simpel is het. Zijn de mensen die onder hypnose staan nu dom of  gehoorzame schapen? Nee! Ze zijn slachtoffers in een enorm smerig psychologisch spel. Het zijn geliefden, vrienden, familie, kennissen van de complotdenkers waartegen ze nu worden opgezet. Zijn ze door de complotdenkers wakker te krijgen? Nee. Ze zullen alleen ontwaken wanneer ze de band met de hypnotiseur en de media verbreken. De tv uitzetten dus.

11. Door deze enorme vorm van psychische mishandeling worden de gehypnotiseerde mensen misbruikt om een einde te maken aan de democratie. Deze mensen zijn het gereedschap waarmee de vrijheid afgenomen wordt en de dictatuur een feit is. Ze geloven in de beloning: terug naar normaal als íedereen zich aan de regels houdt en ze zullen daarvoor hun best blijven doen, want dat is de opdracht. Wanneer de hypnotiseur de hypnose stopt, is het te laat. De gehypnotiseerde mensen hebben er geen idee van dat er een oorlog gaande is waarin zij het wapen zijn. Een oorlog waarin ze door te gehoorzamen meewerken aan hun eigen ondergang, de ondergang van de complotdenkers én de ondergang van hun kinderen. Ze worden op een verschrikkelijke smerige manier misbruikt door de overheid.

(Nancy Dp)
5 opmerkingen

 1. Zie je nu zelf niet hoe gemakkelijk dit verhaal is om te keren.

  Het zijn niet de mensen die main stream media kijken die gehypnotiseerd worden. Via die media komt er nl een heel scala aan verschillende meningen langs. Ook veel kritiek op de maatregelen e.d.

  Het zijn nu juist de alternatieve media die in een eindeloze herhaling dezelfde boodschap verkondigen!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hypnotiseren houdt in dat je iemand met speciale technieken kunt laten geloven wat jij wilt. En net zo lang als jij dit wilt.

  Teruggekoppeld naar afgelopen jaar: als je maar lang genoeg een bepaalde boodschap - dag in, dag uit , 24/7, máándenlang -onophoudelijk herhaalt èn de mens hiermee enorme (doods-) angst aanjaagt, dan is er sprake van een hypnose-toestand.
  En, zolang je de angst in stand houdt, blijft de mens in zijn angsthypnose.

  Vind het wel goed van jou dat je - buiten de MSM - ook naar de alternatieve media kijkt, dan kun je beter je eigen mening vormen.
  Dat deze media zoals jij stelt ‘eindeloos dezelfde boodschap herhaalt’ - is juist wat de MSM máándenlang aan het doen is.
  Juist de alternatieve media belicht héél veel kanten i.z. het corona-gebeuren: op gezondheids-, psychologisch, economisch, sociaal, medisch, politiek gebied, zowel nationaal als internationaal.
  Zij laten hierdoor het hele plaatje zien.

  En als er nu (anno 2021) af en toe kritische geluiden op MSM te horen/ zien zijn, nou, prachtig, dit wordt eens tijd zou ik zo zeggen!
  Want jij weet net als ik en velen met mij dat de kritische geluiden NIET welkom waren op MSM.
  En als dit nu langzaamaan wèl het geval is, dan is dit alleen maar toe te juichen! Want mensen hebben recht op ALLE kanten van het verhaal, zodat ze hun eigen mening kunnen (gaan) vormen en ein-de-lijk uit hun hypnose kunnen ontsnappen.  BeantwoordenVerwijderen
 3. raar maar waar. toeval bestaat niet.
  ik heb van heel het nieuws het laatste 1 ,33 niets, o,o gevolgd, aan niets meegedaan , buiten muilkorf opzetten als ik in een winkel kom.
  Wist van bij de start dat er een heel leugenverhaal uitgerold werd voor iets anders in de plaats wat vies, akelig, niet leefbaar is, of toch voor mij niet.
  Het gekke van alles is wel dat ik de laatste week wel nog eens naar de 2 films van Orwell gekeken heb. 1984( bah, vies , vuil smerige samenleving) en dan naar animal farm.: eerste zicht hilarisch , lachwekkend, maar de overeenkomsten met de mensen zijn wel typerend.
  Met zo'n samenlevingen mogen we nu gaan stoppen.
  Ieder mag zijn eigen samenleving dromen en dan komen we samen en creëren ze .
  Rustig, aangenaam, gezellig, liefdevol , wijs, gezond , mooi.
  In harmonie met al de levende wezens

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Meer dan een jaar lang had ik een verward conflictgevoel. Familie werkt in de zorg, ik hoorde de vreselijke verhalen... En toch had ik t gevoel dat er iets niet klopte; de tegenstrijdige "orders" en meningen, de knoop in mijn lichaam bij het idee me te laten vaccineren, familieleden en geliefden die in een paar maanden tijd volkomen het tegenovergestelde zeiden als eerder (overtuigd dat dit altijd de waarheid was en ze dat altijd geloofden).
  Totdat ik echt naar m'n intuitie, naar mijn lijf heb geluisterd. De boodschap was duidelijk - en ik voelde me tot rust lomen, en... alsof ik uit een droom ontwaakte. Ik werd lucide

  Helaas is de nachtmerrie nog lang niet voorbij. Maar ik herken zo duidelijk wat jullie beschrijven! Dank voor deze duidelijke uiteenzetting

  BeantwoordenVerwijderen

© Anastha Aurora
Maira Gall