21/03/2021

Bilderberg & Anastasia


De Bilderberg groep is één van de vele genootschappen bestaande uit topfunctionarissen en leden van de machtselite die tijdens hun jaarlijkse samenkomsten het lot en de toekomst van de planeet en haar bewoners bespreken en beslissen. Anastasia is (samen met vele andere 'lichtwerkers') de draagster en behoedster van de hogere menselijke Broncode essentie en leeft als een heremiet in de taiga. Op het eerste zicht hebben beiden niets met elkaar te maken, maar toch is er een verband.

Anastasia staat voor soevereiniteit (zelfbeschikking), vrijheid, verbinding, liefde en anarchie (geen meesters en geen slaven). Zij toont hoe de mens heel eenvoudig in harmonie kan leven met de natuur en met de medebewoners op de planeet. Zonder de noodzaak voor regeringen, autoriteiten, religies en allerlei bedachte 'systemen' met dubbele agenda. Al die instituten beogen namelijk slechts 1 ding (verborgen onder de mooie woorden en valse beloftes): ze nemen de soevereiniteit, de verantwoordelijkheid en de scheppingsenergie weg van de mens (die in wezen een volstrekt uniek en onbeperkt Zelf is).

Regelmatig komen de bestuurders van deze planeet samen om te bepalen hoe de mensheid moet leven en welke soort maatschappij ze willen controleren. Die Bilderberg en Davos vergaderingen zijn geheim en de mensheid krijgt geen inspraak bij de beslissingen over hun eigen toekomst. Dat is uiteraard totaal onbegrijpelijk en misdadig en staat lijnrecht tegenover de visie van Anastasia. Enkele thema's op de Bilderberg 2018 vergadering waren artificiële intelligentie, de toekomst van arbeid en kwantum computing. Waar gaat het (in het kort) over?

Wel, het grote plan is nog steeds de 'nieuwe wereld orde', een volledig gecontroleerde, gemanipuleerde digitale gevangenisplaneet onder keihard bestuur van een select groepje bloedlijn families. En, eerlijk gezegd, niets lijkt hun plannen in de weg te staan, stap voor stap wordt de agenda uitgevoerd. Meer nog, er is eigenlijk al een wereldregering met wereldwetten en een wereldwijd monetair systeem, of althans de vergevorderde aanloop daar naartoe: de VN.

En in dit 'systeem' is de mens niets meer dan 'menselijk kapitaal' en energetisch voedsel. Elke nieuw geboren baby krijgt een rijksregister (slaven)nummer en brengt de staat (en de elite) vele honderdduizenden euro's op aan belastingen, arbeid, leningen en aankopen. En dit ziek systeem wordt gerund door knettergekke psychopaten die onbeschrijfelijke dingen doen met kinderen (veel ergere dingen dan hen in kooien stoppen zoals nog steeds gebeurt aan de Mexicaanse grens).

Enkele plannen die momenteel volop in werking zijn (it's not a happy story):

°°° Steden worden digitale gevangeniskooien, daar experimenteren ze al een tijdje mee in Astana (Kazakhstan) en Neom (Saoudi Arabië). Vele moderne steden worden stap voor stap 'smart' gemaakt. De camera's met gezichtsherkenning en sensoren in zitbanken zijn slechts het begin. Zelfs een heel land wordt nu aangesloten op het A.I. wereldbrein (Estland).

°°° Het komende 5G netwerk zal niet alleen veel mensen paranoia en ziek maken en de bijen, vlinders en vogels laten verdwijnen, maar is het spinnenweb waar alles en iedereen op aangesloten wordt. Het 5G netwerk is ook bedoeld om de hogere 5D frequentie te blokkeren (ascensie of de natuurlijke bewustzijnsupgrade). De mens zal niet langer vrij kunnen denken waarbij gedachten en gevoelens worden gestuurd (mindhack).

°°° De snelle uitrol van alles wat 'smart' is (smart meters, smart cars, smart phones, smart cities, smart people...) kadert in het plan om een 'smart planet' te maken (slavernij via technologie). De cell phone (Engels voor mobieltje) vormt daarvan een belangrijk onderdeel (cell betekent dus letterlijk gevangenis). De eerste stap naar vrijheid is dan ook je smartphone wegdoen en de TV uitzetten.

°°° De bewust gestuurde vluchtelingenstromen hebben een dubbele agenda: enerzijds het destabiliseren van Europa (Kalergi plan) en aldus conflict en angst veroorzaken. En ten tweede omdat de volkeren, culturen en tradities moeten versmelten. Onderlinge verschillen, specifieke regio's en unieke mensen dienen te verdwijnen, er komt uniformiteit en rassenvermenging.

°°° Het Europees parlement besliste dat er 60 miljoen extra migranten nodig zijn (als werknemers) terwijl de robotisering en al dat 'made in China' spul voor steeds meer werklozen zal zorgen. Wat een dwaze beslissing zegt u? Inderdaad, maar politici voeren enkel de agenda uit die de elite al lang gepland heeft. Zie punt 13.

°°° De genderbeweging doet hetzelfde als het Kalergiplan maar dan op vlak van geslacht en conceptie. Geen man en vrouw identificatie meer, maar verwarring alom, en de ontkenning van het typisch vrouwelijke en mannelijke aspect in de mens. En daarnaast het stap voor stap vervangen van natuurlijke conceptie door fertiliteitsklinieken en genenselectie (de overheid is baas over 'jouw' kinderen). Op Facebook kun je nu kiezen uit 56 verschillende genderidentiteiten (en gewoon 'vrouw' of 'man' staan er niet eens meer tussen). Wat een grap, ware het niet dat hier een duistere bedoeling achter steekt. Volgens Martin Vrijland kadert dit hele gender gedoe in een stappenplan naar transhumanisme en de verstoring van onze biologische identiteit. Ik begrijp steeds beter waarom de Anastasiadorpen bewust kiezen voor het traditionele gezin en zo sterk de échte rol van vrouw en man benadrukken (die heel verschillend is!).

°°° De geo-engineering (chemtrails) brengen (onder meer) nanodeeltjes in de atmosfeer die een soort elektromagnetisch plasmagrid rond de Aarde leggen. Dit wordt nog versterkt door de duizenden satellieten in de ruimte die microgolf straling uitzenden en de Aarde in een kunstmatige tijdfrequentie houden. Trouwens, de aerosols die ze spuiten, samen met de Haarp installaties, creëren nieuwe chemische wolken, nog nooit gezien op moeder Aarde. Elf nieuwe soorten hebben ook al een naam gekregen.

°°° Dit grid en de nanodeeltjes ioniseren de atmosfeer en dienen voor militair/industriële controle en oorlogsvoering (en blokkeren ook het helend zonlicht). De nanodeeltjes komen ook het lichaam binnen (via chemtrails, vaccinaties en gmo voedsel) en ioniseren de mens (ontzieling) en fuseren met organisch materiaal tot nano-biologische zend/ontvangst bots voor mindcontrol op afstand (morgellons).

°°° We zijn analoge wezens en verbonden met Al Wat Is (de Broncode), de bedoeling is deze verbinding te breken en te reduceren tot nullen en enen (de digitale mens). We evolueren van natuurlijk en echt (een mens in de natuur) naar een kille software illusie (een smart robot in een virtuele nepwereld). Het bewustzijn wordt gehackt en iedereen is al lange tijd aangesloten op het technologische grid en het wereldbrein (zelfs al denk jij van niet). Dit A.I. is super geavanceerd maar ontbreekt 3 dingen wat de mens (voorlopig nog) wél bezit: creatieve verbeelding, wijsheid en liefde.

°°° Om een wereldwijde opstand van arme, hongerende vluchtelingen, werklozen en failliete ondernemers (door de Covid maatregelen) te vermijden zal straks het universele basisinkomen worden ingevoerd. Uiteraard wordt dat dan digitaal cryptomoney en enkel beschikbaar met chip (implantaat) en bij goed gedrag (China beloont nu al goede burgers en straft wie buiten de lijntjes kleurt).

°°° Er komt dus een sociaal controlesysteem waarbij elke burger gescreend wordt en punten krijgt naargelang gedrag en conformiteit aan de regels (zoals vaccinatieplicht), ontsnappen is onmogelijk. Dit 'sociaal krediet' systeem werd in China volledig actief in 2020 en sindsdien worden de 1,3 miljard burgers 24/7 gemonitord en bijgestuurd wanneer ze volgens de elite niet genoeg gehoorzamen. Nu worden 'overtreders' (bijvoorbeeld mensen die niet op het zebrapad lopen) publiekelijk te schande gezet op grote tv schermen in de stad. Dit is werkelijk hallucinant.

°°° We krijgen dus een globale en digitale overheid met drones en robots als politiemacht en de mens als een gechipte werkslaaf ingeplugd in het netwerk en die zelfs geen eigenaar meer zal zijn van zijn DNA en genen.

°°° Daarbij worden steeds meer vrijheden afgenomen. In Amerika moet je nu aan de overheid toestemming vragen: om te gaan vissen, om regenwater op te vangen, om groenten in je tuin te kweken, om een huis te bouwen of te renoveren, om eigendom te hebben, om te huwen, om een zaak te beginnen, om een voertuig te besturen, om limonade te verkopen voor een goed doel, enzovoort. Dit was 125 jaar geleden helemaal nog niet zo en ook vrij ondenkbaar. En daarbovenop komen nog de verstikkende Covid maatregelen. De overheid moeit zich nu met alles, ook en vooral met jouw lichaam, gezondheid en levenswijze. Onderzoekers stellen vast: hoe meer regeltjes en bemoeizucht door overheid, hoe meer onrust en chaos in de maatschappij. En hoe meer vrijheid, hoe meer rust en voorspoed. 
 
°°° De fake Covid plandemie werd en wordt georchestreerd om een nieuwe wereldorde te installeren op Aarde bekend als 'the great reset' of 'building back better' (zie video hieronder). De einddatum voor dit Bilderberg/WEF plan is 2030 en tot die tijd zullen de virusgolven elkaar opvolgen, de maatregelen van kracht blijven en de vaccins (gentherapie) jaarlijks ingespoten worden. Op die manier (en flink geholpen door de media) wordt de massa in hypnose gehouden, de kleinhandel vernietigd, de kinderen getraumatiseerd en het bewustzijn in een lagere vibratie van angst en blinde gehoorzaamheid vastgezet. Ook zullen de vaccins en gemanipuleerde virussen een groot deel van de wereldbevolking uitschakelen (doden) de komende jaren, men spreekt over 3 tot 4 miljard slachtoffers. Er zijn teveel mensen op Aarde (volgens de elite), het wordt voor hen steeds moeilijker om alles en iedereen te controleren en de 'overbevolking' (wat in feite een mythe is) dreigt de planeet te verstikken en de consumptie gedreven westerse levensstandaard naar beneden te halen.

°°° Er staat dan (nog steeds volgens de agenda van de elite) nog een flinke wereldoorlog gepland, een dodelijke hongersnood en een ongeziene monetaire crash die alles en iedereen onderuit zal halen. Ondertussen duurt de genocide op mens, dier en natuur gewoon voort. Dit zijn enkele manieren waarop de langzame genocide en sterilisatie worden uitgevoerd: aspartaam, gmo voedsel, bestrijdingsmiddelen, virussen, vaccins, pharma medicijnen, eugenetica, fluor, straling, chemtrails, junkfood, fijn stof, terreur, vervuiling en vernietiging van het milieu en de oceaan, voortdurende oorlogen (er is al 5000 jaar lang continu oorlog op Aarde!)

°°° Planeet Aarde ondergaat een proces van terravorming (aanpassing van atmosfeer, klimaat, milieu, maatschappij,...) richting transhumanisme en singulariteit (rond 2045). De mens is dan ondergeschikt aan A.I. en niet langer soeverein. De levende natuur en de vrije mens moeten plaatsmaken voor dode, hightech machines en intelligente robotten, voor smart cities vol transhumane geprogrammeerde zombies. Inderdaad, een Heerlijke Nieuwe Wereld (Brave New World), reeds beschreven door Aldous Huxley in zijn boek uit 1932, een wereld waar de vrije keuze voor een individueel bestaan niet langer bestaat.


Dit klinkt allemaal bijzonder hallucinant maar nu het goede nieuws en ook de link met Anastasia. De duistere krachten kunnen niet op tegen een 'ruimte van liefde', dat bewijst Anastasia regelmatig in de boeken (wanneer ze fysiek en ook energetisch wordt aangevallen). Daarom is deze boekenreeks ook zo krachtig en transformeert ze mensen, dorpen en landen in snel tempo. De zinnen en gedachten bevatten namelijk Waarheid. Anastasia toont de eenvoudige oplossing: familiedomeinen op ecodorpen. Lokaal zelfbestuur en schenk-economie. Vrijheid en liefde samen be-leven. Er zijn 3 niveaus waarop een 'ruimte van liefde' op een autonoom familiedomein transformerend werkt, lees ze na bij de epiloog in dit bericht.

Niemand komt ons redden, het gaat erom dat iedereen geroepen wordt om op te staan in Kracht, Soevereiniteit, Liefde en jouw Vrijheid en Moederland terug te nemen. Het gaat om het verhogen van jouw frequentie, het versnellen van jouw gedachten, het verdiepen van jouw bewustzijn, het verbinden met jouw echte Zelf. En dit gaat bijna vanzelf als je op jouw familiedomein connectie maakt met moeder Aarde en de frequenties van de natuur (ik spreek uit ervaring).

Jij bent degene waarop je wacht. Jij bent de oplossing. Je hebt geen enkele 'verplichting' aan dit systeem en haar totaal geschifte bestuurders. Alles bevindt zich in jouw Zelf. Je hebt geen religie, guru, meester of regering nodig. Je hoeft enkel de kwantum verbinding met jouw Essentie bewust te maken en in te tunen op het Veld (het biopsychisch netwerk) via de natuur of meditatie. Wat Anastasia de Wetenschap der Verbeelding noemt, is onze onbeperkte Scheppingsenergie (die nu gehackt en aangevallen wordt). Het 5G stralingsveld wat mens en planeet nu en straks gaat verbinden met het artificiële wereldbrein is slechts een flauwe surrogaat kopie van het Veld van Liefde op het familiedomein die de bewoners verbindt met Bronbewustzijn. De oplossing is Spirituele Permacultuur. De oplossing is de technocratische matrix verlaten en volledig focussen op een parallelle en vrije samenleving en verbinding zoeken met mensen die kiezen voor overvloed, samenwerking en liefde.

Leave the system
Leave the piramide of power and control
Go off grid
Plant gardens and food forests everywhere
Join likeminded warriors and the movement for freedom
Start ecovillages
Become self sufficient and free
Take back your Motherland
Create your kin's domain
Love the world into paradise
Do it NOW
 

° 17 duurzame doelen - de dystopische Agenda 2030 versus de organische tijdlijn

Geen opmerkingen

Een reactie posten

© Anastha Aurora
Maira Gall