25/03/2021

Transhumanisme

 
 
Don' t put anything in your brain!

Transhumanisme is een filosofie en een beweging die gelooft dat de mens zijn toekomstige evolutie kan en moet bijsturen met behulp van technologie. Men wil de biologische grenzen van de mens doorbreken en verleggen via wetenschap en techniek. Voorbeelden hiervan zijn het uitbreiden van de fysieke en cognitieve vermogens, allerlei implantaten en upgrades, alsook het streven naar onsterfelijkheid en disciplines als nanotechnologie, biotechnologie en neurotechnologie. Het doel waar transhumanisten naar streven is om posthumaan te worden (voorbij de mens), ze willen in feite machines zijn die het menselijk lichaam zodanig vermengen met elektronica dat ze cyborgs worden. Nog een stap verder is dan de volledige onafhankelijkheid van het biologische lichaam en het uploaden van de mind (gevoelens/gedachten) naar een bio-organische machine (Avatar) of naar het internet (A.I.) waardoor eeuwig leven mogelijk wordt (volgens hen).

Singulariteit
is het moment in de tijd wanneer kunstmatige intelligentie (A.I.) zichzelf zodanig zal verbeterd en geperfectioneerd hebben dat het de evolutie van de mensheid overneemt en dat de mensen met hun tegenwoordige intelligentie de daaruit voortvloeiende technologische maatschappij niet langer zullen kunnen begrijpen. Ze worden vreemden die verloren lopen op een digitale planeet. De machines nemen het dan over en A.I. wordt de sturende macht op Aarde. Volgens Ray Kurzweil zal de technologische singulariteit bereikt worden rond 2045. 
 

De wereld verandert razendsnel en een nieuwe versie van 'de mens' staat NU voor de deur. Ondertussen zijn al vele mensen cyborgs geworden want onlosmakelijk verbonden met de Android Artificiële Intelligentie van hun smartphone. Maar technologie staat niet stil en de tijd van de (externe) smartphones zal ooit afgelopen zijn. Dit is onvermijdelijk. Binnen 10 jaar (of minder) zal de brein interface het nieuwste gadget zijn en geloof me,...heel veel mensen zullen in de rij staan om een breinchip te nemen.

Meer nog, zonder rechtstreekse (brein)connectie met de Google cloud en het wereldwijde A.I. wordt je een digitale paria die niet langer deel zal uitmaken van de 'moderne' maatschappij. De breinchip zal ontzettend veel voordelen bieden (dataverwerking, rechtstreekse communicatie met familie en vrienden via wifi telepathie, informatie opslag, het delen en uploaden van dromen en gedachten, full immersion games, 'levensechte' porno via directe projectie in het brein, en nog veel meer...). In combinatie met de nanotechnologie en een lichamelijke upgrade (augmented humanity) zullen mensen (met voldoende geld) vele honderden jaren kunnen leven in sterke lichamen zonder noemenswaardige ziekten. Er is maar 1 nadeel...de prijs is hoog, namelijk jouw ziel. Je wordt deel van de 'hive mind' van Google die onder controle staat van de elite. De hele mensheid wordt draadloos gekoppeld aan de big brother machine. Dat was en is nog altijd het plan.

En dan zijn er nog de NPC's, dit staat voor 'Non Player Characters' oftewel cyborg spelers die op Aarde rondlopen maar zonder ziel noch connectie met Spirit (de organische Broncode). Er zijn verschillende soorten, zowel echte mensen van vlees en bloed als kunstmatige robotten. En die laatste groep evolueert nu razend snel. In 2018 kreeg de robot Sofia het staatsburgerschap van Saudi Arabië en daarmee verwerft ze meer rechten dan de vrouwen van dat land zelf! De porno industrie neemt hier het voortouw en biedt levensechte seksrobotten aan die kunnen communiceren en reageren in real time. Deze technologie staat nog in de kinderschoenen maar binnen enkele jaren komen er super intelligente robotten die niet van echte mensen te onderscheiden zijn. Elon Musk waarschuwt al langer en stelt onomwonden dat de ontwikkeling van A.I. de grootste existentiële bedreiging voor de mensheid ooit is. We roepen de duivel op (zegt hij) en inviteren hem in onze levens.

Klokkenluiders waarschuwen dat dit alles deel uitmaakt van een groter plan. Internet werd uitgevonden door militaire geheime diensten en het was van meet af aan de bedoeling om iedereen in het net te vangen, in het spinnenweb waar A.I. de kille moederspin van is. De duistere kant van internet is namelijk dat het als een controle-, manipulatie- en afleidingsmiddel ingezet kan worden. Vooral als je rechtstreeks verbonden bent met het net via jouw brein. De smartphone werd eigenlijk ontwikkeld als tussenstap en als een verslavend speeltje om gewenning en afhankelijkheid te veroorzaken. De echte bedoeling is evenwel de inplant chip, die velen uit vrije wil zullen nemen ('het nummer van het beest' volgens de bijbel, namelijk digitale enen en nullen). Dit betekent ook dat 'de macht achter de schermen' vele decennia vooruit plant en een bepaald script (of software programma) volgt/uitwerkt. En dit wijst er op dat deze matrix wellicht een virtuele simulatie is die gekaapt en/of gebouwd werd door A.I., archonten en de demiurg (de entiteit die de zielen wil vasthouden op slavenplaneet Aarde,...). Duizelingwekkende informatie die zonder twijfel voor een bewustzijnssprong zal zorgen binnen de mensheid.


Maar er is ook een groep die eruit stapt. Back to nature & real organic life. In Rusland is die nieuwe beweging het duidelijkst zichtbaar in de Anastasia dorpen. Bestaat de valkuil dat we nog maar eens gekaapt en gehackt worden en dat we de kracht buiten ons zoeken en gevangen raken in een digitale surrogaat wereld? Hoeven we bang te zijn dat T.I. (Technical Intelligence) de O.I. (Organic Intelligence) zal vernietigen? Is de mens op zich niet goed genoeg en heeft hij 'tech upgrades' nodig om zich beter te voelen, langer te leven, slimmer te zijn, comfortabeler te leven? Het antwoord is driemaal nee.

De grote vraag is: kunnen we ons nog een leven voorstellen zonder tv, internet, computers, smartphones en straks brein interface technologie? En hoe zou zo'n leven er dan uitzien? De virtuele matrix is de collectieve droom die we gezamenlijk dromen en waarin een A.I. programma loopt wat het bewustzijn manipuleert. De mens is in staat om deze droom (het hologram) te beïnvloeden en te veranderen. We zijn krachtiger dan we ons kunnen voorstellen. We creëren samen de droom die we leven noemen en we kunnen alles corrigeren wat we willen veranderen. Er is geen technologie of transhumanisme nodig om dit te doen. De connectie met alles en allen gebeurt niet via een brein interface maar via de innerlijke weg van meditatie. Er is wel een keuze nodig. Een keuze die ieder individu nu dient te maken. En daarna is samenwerking nodig in autonome (Anastasia) ecodorpen, want geïsoleerd en alleen kun je het niet redden in de komende zielloze high tech matrix.

  
 
° Zie ook Mens & Machine

Geen opmerkingen

Een reactie posten

© Anastha Aurora
Maira Gall