30/01/2021

Soevereiniteit 2

The next big thing is soevereiniteit. Het is een heel complex en uitgebreid onderwerp en veel groepen zijn bezig om het allemaal duidelijk te krijgen. Wellicht omdat het een fundamenteel thema is voor wie uit het systeem van slavernij wil stappen om (terug) een vrije en soevereine Mens te zijn. Een korte samenvatting geven, is lastig omdat er zoveel lagen en niveaus zijn. Het beste is zelf onderzoek doen via de vele websites die hierover schrijven. Er verscheen al een eerste bericht als introductie.


Ieder Mens die op Aarde geboren wordt, verkrijgt automatisch het onvervreemdbare geboorterecht om:
- in vrijheid op Aarde te leven en voor zichzelf en zijn gezin te zorgen
- vrij en onbelast gebruik te maken van een stuk land om op te wonen
- onvoorwaardelijk te genieten van de overvloed op de planeet.

Bij sommige tribes herkennen we nog steeds deze natuurlijke en logische inzichten. Er is bij hen dus nergens sprake van inschrijvingen, belastingen, taksen, geld, contracten, rijksregister nummers, ID's, duizenden wetten, eigendomsrecht,...Iedereen is zelf verantwoordelijk en zorgt voor zichzelf en de tribe zorgt voor elkaar, men is 'zelfvoorzienend' en eigenaar over zichzelf. Ondertussen en sinds lange tijd heeft de overheid deze taak in handen genomen en behandelt elke Mens als een 'onderdaan' met allerlei plichten en verhindert dat de Mens gebruik maakt van de 3 bovenstaande onvervreemdbare rechten. Wanneer je toestemt dat de overheid zorg draagt voor jou, dan geef je jouw kracht en macht uit handen en is zelfeigenaarschap niet langer mogelijk.

Daar gaat het boek van Larken Rose over (zie onderaan). Het uiterst gevaarlijke geloof in een externe autoriteit buiten jou (de overheid) en het absurde idee dat je jouw eigen oordeel, beslissingen en hartwijsheid negeert en liever gehoorzaamt aan een vreemde entiteit. Dit gevaarlijke geloof in een overheid (statisme) heeft de afgelopen 100 jaar 262 miljoen doden veroorzaakt (democide of de moord op burgers door de overheid). Stemmen bij verkiezingen is jouw kracht buiten jezelf plaatsen en overdragen aan het systeem en bovendien zinloos (maar dat is weer een ander verhaal).

Er is in de loop van de geschiedenis een 'high level magic trick' gebeurd met de mensheid, bijna niets minder dan 'zwarte magie', waar weinig mensen van op de hoogte zijn. Er wordt namelijk een fictieve persoon gecreëerd bij de geboorte (een persoon met nummer) die 'verkocht' wordt aan de staat en waarop een trust wordt gezet. En middels het doopcertificaat wordt de ziel van elk kind geclaimd/geoogst door het Vaticaan. Het wordt dan ook sterk aangeraden je uit te schrijven uit het doopregister (als bijkomende stap). Vanaf de geboorte aangifte zijn er dan 2 entiteiten: de soevereine Mens van vlees en bloed (jij Zelf) en de persoon met rijksnummer en allerlei plichten (persona = masker).

Bij de geboorte aangifte wordt je geregistreerd als 'corporatie' (handelswaar) en niet langer beschouwd als levend Mens van vlees en bloed. Er wordt dan een trust opgemaakt met jouw 'handelswaarde', de 'Cestui Que Vie' geboorte trust (jouw ID rijksnummer is het nummer van die trust). Jouw corporatie als persoon wordt met hoofdletters geschreven op officiële documenten, jouw echte naam als levend Mens op het geboortebewijs wordt anders geschreven. Alles in deze wereld is gebaseerd op handel en handelscontracten. Landen zijn geen natuurlijk ontstane gebieden van cultuurgemeenschappen. Landen zijn bedrijven, corporaties die ingeschreven staan als handelsondernemingen bij de Kamer van Koophandel én bij het Vaticaan. Ook rechtbanken zijn corporaties.

Het Vaticaan heeft middels 3 'Papal Bulls' het eigenaarschap over de hele planeet en alle mensen opgeëist.
° Bulla Unam Sanctam (1302): “We verklaren, zeggen, definiëren en kondigen aan dat het absoluut noodzakelijk is dat elk menselijk wezen voor zijn eigen heil en redding onderworpen is aan de Roomse bisschop.” Dit is een absolute claim van de paus (Vaticaan) om de Aarde en alle levende wezens te controleren, te beheersen en te onderdrukken.
° Bulla Romanus Pontifex (1455): "De Romeinse kerk vordert in zelflegitimatie alle aanspraken op de Aarde en verklaart alles wat erop staat als haar eigendom. Deze Bulla geldt voor altijd en met volledige rechtskracht. Verzet hiertegen, bewust of onbewust, is nietig en nutteloos.”
° Bulla Aeterni Regis (1481): Via deze bulla werd de ziel van de Mens gestolen. Hiermee vervalt ons eigendomsrecht op het eigen lichaam en zijn wij veroordeeld tot dienstbaarheid als slaaf aan het Vaticaan.

Heden ten dage valt de hele planeet (inclusief de bewoners) onder het bestuur van de drie 'Crown Corporations'. Die bevinden zich in drie onafhankelijke ministaatjes (waar een obelisk staat).  De 'City of London INC' (het financiële centrum), Washington D.C. (het militaire centrum) en Vaticaanstad (het religieuze centrum). Zij besturen de wereld, bepalen de agenda en schrijven het script (al eeuwenlang). Hun nieuwste hoofdstuk in het scenario is 'the great reset' die onder het rookgordijn van een fake pandemie (Covid) wordt uitgerold.

Daarnaast zijn er verschillende niveaus van wetten. Bovenaan staat de Mens. Die is onderhevig aan de natuurwetten (natural law). Dit zijn de onveranderlijke, niet door mensen gemaakte, universele wetten die altijd en overal gelden of je ze nu gelooft of niet. Denk hierbij aan de 7 hermetische principes (wet van oorzaak en gevolg, polariteit, ritme, geslacht, vibratie,...). Zie bij Mark Passio onderaan. Er is eigenlijk maar 1 wet nodig: niet stelen, dat is alles. Iemand doden is zijn leven stelen, iemand dwingen tot iets is zijn vrijheid stelen, iemand verkrachten is zijn lichamelijke integriteit en zelfbeschikking stelen, iemand oplichten is zijn geld en arbeid stelen, enzovoort.

Lager en onder de natuurwetten vinden we alle door mensen gemaakte wetten (zowel religieuze als rechterlijke). Vooreerst de grondwet die de basisrechten van de bevolking in een land omschrijft en die vaak overeenstemt met de algemene mensenrechten. Andere namen zijn 'common law' of constitutie en (heel belangrijk om weten) de grondwet staat boven de overheid. Daarom zijn alle maatregelen ivm Covid in wezen illegaal, want die staan niet in de grondwet. De overheid is niet soeverein en heeft niet het recht om de grondwet te wijzigen.

Nog lager en onder de grondwet komt het statutair recht waaronder het maritiem zeerecht valt (civil law en commercial law). Enkel op dit niveau kan de overheid regels en wetten opstellen maar niet afdwingen aan een soevereine Mens. Tenzij je in contract gaat met hen en dat werkt heel subtiel. Een brief openen van de overheid of je ID afgeven aan de politie betekent bvb. dat je hun handelscontract aanvaard en dan speel je volgens hun regels. Alles wat de overheid op dit niveau creëert (rechtbanken, politie, controle instanties, belastingen,...) valt onder statutair recht. Bij de geboorte wordt iedereen geregistreerd als een corporatie en die valt onder het maritieme recht waar de overheid zeggenschap over heeft. Maar als soeverein Mens val je onder common law en daar heeft de overheid helemaal geen zeggenschap over. Nooit wordt je (door autoriteiten) aangesproken als Mens van vlees en bloed, altijd als de fictieve rechtspersoon.

Elk groot bedrijf heeft managers, bij landen (die ook bedrijven zijn), kennen we de managers als politici en overheid. Bij de geboorte wordt (via de aangifte) een contract aangegaan tussen jou en het bedrijf België of Nederland. Dit contract is ongeldig omdat jouw ouders niet op de hoogte waren dat er een overeenkomst werd aangegaan. Een Mens dient altijd de mogelijkheid te hebben om vrijwillig in te stemmen met een contract of een contract af te wijzen. Dit heeft 'informed consent' of geïnformeerde toestemming. Het is een cruciaal mensenrecht en geldt voor alles binnen common law (vaccins, testen, belastingen, boetes,...). Zolang een Mens zijn/haar soevereiniteit niet bevestigt (onder meer via een stapsgewijze en uitgekiende procedure) blijft het contract actief en kan hij geen aanspraak maken op de trust (waarin zijn geld zit).

We lijken soms te vergeten dat we levende Mensen zijn. We identificeren ons met de naam op de ID, met een persoon in een systeem. Maar dat is niet wie we zijn. De persoon is slechts een naam op een papier (2D), de levende Mens is een scheppend en soeverein wezen (3D). Vrijheid is ons geboorterecht.  Overvloed is ons geboorterecht (via de trust en de natuur)

Dit verhaal gaat heel ver en duikt diep in het konijnenhol. Hoewel iedereen in wezen soeverein is, toch is de weg naar het daadwerkelijk leven van die soevereiniteit in confrontatie met het systeem niet voor iedereen. Het is vooral ook een verschuiving in bewustzijn gezien we eeuwenlang werden voorgelogen en bestolen. Hoe dit bvb. in de praktijk kan werken, zie je in deze 2 video's (op YouTube staan er nog meer). In video 1 komt een man voor de rechtbank omdat hij aan het vissen was op een plaats waar dat niet mocht. Een Mens (autonoom wezen) heeft andere rechten dan een (rechts)persoon. De man in het filmpje doorprikt deze verwarring tegenover de rechter. In video 2  gaat een Nederlandse vrouw naar het gemeentehuis om uit te leggen waarom men haar niet kan verplichten om de gemeentebelasting te betalen. Deze vrouw studeert recht en weet precies hoe de vork aan de steel zit en legt het dan ook prachtig uit.  

DOCUMENTATIE

Boeken

°  Achtergrondkennis van het Rechtssysteem - Hans Xaver Meier

Video's

° Bibi Bacchus & Sacha Stone - What is your Strawman? - The Slavery of our Time 
° Bibi Bacchus, Dean Henderson & Shai Danon - The World Fraude - The Multi-generational Corporate Fraud Perpetrated by the City Of London Corporation - aka The CROWN
° Hridaya Gertrude - Soevereiniteit Deel 1 - In gesprek met Dileila Theunisz - Wordt Soeverein
° Hridaya Gertrude - Soevereiniteit Deel 2 - In gesprek met Dileila Theunisz - Vrij Leven
° Hridaya Gertrude - Soevereiniteit Deel 3 - In gesprek met Dileila Theunisz - Van Burgerslaaf naar Vrije Mens
° Maarten vdf Lusink - Presentatie Soevereine Mens
° Bossmaker - Activeer uw Geboortetrust

° Burgerfront - Serie Basisrecht Videos

° Gnostic Control - Justinion Deception 

Related 

° Larken Rose - Het meest gevaarlijke bijgeloof - PDF NL
° Jeremy Locke - Het einde van al het kwaad -
PDF NL
° Larken Rose - The Jones Plantation -
Short Video
° Larken Rose - The Tiny Dot -
Short Video
° Larken Rose - If You Were King -
Short Video
° Stefan Molyneux - The Story of Your Enslavement -
Short Video
° Mark Passio - Natural Law -
Full Presentation

Websites

° Cursus Vrij Mens In Wording
° Hoge Raad van de Kinderen
° Burgerrechtsherstel 

° Levende Gemeenschap (Live-Life Claim)
° De Grootste Fraude Aller Tijden

° Samenvatting Soeverein of Corporatie
° Vereniging Ons Recht
° Burgerfront

° De Mensenrechten in korte videos

° Hoe Ontstaat Een Persoon

° Documenten Nederland
° Geboorte Trust (Mascha Roedelof) 

° Well Standing Men

°  Cestui Que Vie Trusts. What really happens when you go to court
° Freeman On The Land

° Diplomatiek Paspoort
° World Passport
° Stop de vingerafdruk (BE)

Facebook

° Mascha Roedelof - Afwikkeling van de Geboortetrust
° Mens & Recht


Geen opmerkingen

Een reactie posten

© Anastha Aurora
Maira Gall